Patienter meddesigner sundhedspersonalets efteruddannelse

26/06/2012 10:35

Region Hovedstaden

- det sker som led i Region Hovedstadens interne uddannelsespolitik.

I erkendelse af, at patienterne er eksperter i eget liv, inviterer Region Hovedstaden patienterne med i udviklingen af kompetenceudviklings-forløbet BRO. Det står for Brugerinddragelse, Relationer og Overgange og er et efteruddannelses-forløb til sundhedspersonalet fra regionens hospitaler og kommuner.

Konkret betyder patientinvolveringen, at man i planlægningen af BRO-forløbet har bedt tre repræsentanter fra forskellige patientforeninger om at deltage i projektgruppen, der står bag.

Marianne Stendell, formand for Region Hovedstadens udvalg for fremtidens uddannelse og forskning (S) siger:

Stærk og ambitiøs uddannelsespolitik
- Vi har en stærk og ambitiøs uddannelsespolitik her i regionen, der understøtter og udvikler morgendagens sundhedsvæsen, så vi skaber den bedst mulige patientbehandling. Med BRO har vi haft et stort ønske om at få patienterne så tæt på beslutningsrummet som muligt. Deres stemme har været afgørende for at skabe de bedste betingelser for en uddannelse, der ønsker at træne deltagerne i at inddrage, lytte til og anerkende patienterne og borgerne som vigtige samarbejdspartnere i behandlingen.

Første BRO-forløb starter op på Herlev Hospital samt i Furesø, Egedal, Ballerup og Herlev kommuner. Deltagerne, som oftest er sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter deltager i det fælles BRO-forløb. Her lærer de med og om hinanden med fokus på blandt andet, hvordan indlæggelser, udskrivelser og visitation af regionens ældre medicinske patienter kan styrkes, at genindlæggelser forebygges, og at patienterne oplever at blive inddraget i egen plan og behandling. Deltagerne lærer blandt andet om metoder i brugerinddragelse.

Patienten skal ses som menneske - ikke en sygdom
Formålet med BRO-forløbet er, at patienten skal få oplevelsen af at være ekspert i sit eget liv og opleve en sammenhæng og kontinuitet i hele behandlingsforløbet.

- Tidligere har der manglet et tydeligt patientperspektiv. Der er blevet gjort en masse i arbejdet for os patienter, men ikke med os patienter, og derfor har indsatsen ikke været målrettet nok. Overordnet føler jeg ikke selv, at jeg er blevet mødt som patient i sundhedssystemet, men snarere som en sygdom. Der er ikke på tilstrækkeligt niveau blevet taget hensyn til mine ønsker, og det håber jeg, at BRO-forløbet kan være med til at ændre på, siger Jette Bay, der er brugerrepræsentant for Scleroseforeningen og selv lider af sclerose og diabetes.

Hun mener, at det er vigtigt, at regionen får øjnene op for den værdi, der er i at inddrage patienterne lige fra starten, så der ikke senere hen opstår situationer, hvor forløbet besværliggøres ved at skulle ændres eller rettes til.

- Det er første gang i Region Hovedstadens historie, at vi patienter sidder med så højt oppe på det organisatoriske plan, og det er helt fantastisk, siger hun.

Selv har Jette Bay arbejdsgangene i sundhedssystemet tæt inde på livet, og derfor kan hun bidrage med erfaringer fra sit eget liv, når projektgruppen bag BRO mødes.

- Mine blodårer er blevet ødelagt, fordi jeg fået taget så mange blodprøver på forskellige afdelinger, der ikke samarbejder med hinanden. Min egen læge har heller ikke adgang til mine blodprøvesvar, hvilket skaber en sektorovergangsproblematik. Så både for min og for sundhedsvæsnets egen skyld, ville det være en god ide, hvis afdelingerne deltes om blodprøvesvarene. Det er blot et eksempel ud af mange, jeg som patient kan bidrage med til BRO-forløbet, siger Jette Bay.

Mest Læste

Annonce