Politikerne i Region Hovedstaden har indgået en politisk aftale, der indebærer, at regionen yder et ekstraordinært engangstilskud til Wonderful Copenhagen på 46 mio. kroner.

Region Hovedstaden bevilger 46 mio. kroner til Wonderful Copenhagen

Politik

20/08/2014 13:35

Nick Allentoft

Et bredt flertal i regionsrådet har indgået en politisk aftale om at bevilge et ekstraordinært engangstilskud. Til gengæld reducerer regionen tilskuddet over en årrække

Politikerne i Region Hovedstaden har indgået en politisk aftale, der indebærer, at regionen yder et ekstraordinært engangstilskud til Wonderful Copenhagen på 46 mio. kroner. 

Dermed dækker regionen en stor del af de merudgifter, som opstod under arbejdet med Eurovision Song Contest. 

                      Læs også: Toppolitiker dækkede over millionunderskud

7 partier bag aftalen
Bag aftalen står Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance. 

Det glæder regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen(S), at et bredt flertal er nået til enighed. 

- For mig har det hele tiden været et kardinalpunkt, at vi skulle hjælpe de virksomheder og mennesker, som fik penge i klemme efter Eurovision Song Contest og risikerede at gå konkurs. Det undgår vi nu, siger Sophie Hæstorp Andersen og understreger, at pengene ikke bliver taget fra eksempelvis sundheds- eller miljøbudgetter, men fra midler, der netop skal anvendes til at fremme vækst og erhvervsudvikling i regionen. 

En række forudsætninger for tilskuddet
Hun understreger dog, at der knytter sig en række forudsætninger til engangstilskuddet, blandt andet:

  • At Wonderful Copenhagen, der er en privat erhvervsdrivende fond, fremover skal følge de regler, der gælder for offentlige myndigheder.
  • At regionens to repræsentanter i Wonderful Copenhagens bestyrelse straks tager initiativ til at indkalde bestyrelsen med henblik på at vælge af ny formand.
  • Og at Wonderful Copenhagens bestyrelse under den nye formands ledelse tager initiativ til at placere det administrative ansvar for merudgifterne efter Eurovision Song Contest, herunder om der skal drages yderligere konsekvenser.

Regionsrådet indstiller ny formand 
Partierne bag den politiske aftale er desuden enige om at indstille den nuværende bestyrelsesformand for Copenhagen Capacity, Peter Højland, som ny formand for Wonderful Copenhagen. 

- Peter Højland er en markant figur inden for erhvervslivet. Han har et stort kendskab til erhvervsfremme og turisme ikke mindst i kraft af hans arbejde hos Copenhagen Capacity. Og så har han stor erfaring med bestyrelsesarbejde. På alle parametre er han den rigtige at sætte i spidsen for Wonderful Copenhagens bestyrelse, siger Sophie Hæstorp Andersen. 

FAKTA: Det blev politikerne enige om:

  • At der bevilges et ekstraordinært engangstilskud på 46 mio. kroner i 2014 til Wonderful Copenhagen til dækning af merudgifter i forbindelse med Eurovision Song Contest 2014. Til gengæld reducerer regionen tilskuddet over en årrække.
  • At Wonderful Copenhagen fremover skal følge de samme regler som offentlige myndigheder efter forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til ansættelser, repræsentation, bevilling, habilitet, offentlighed m.m.
  • At den nye bestyrelsesformand inden udgangen af 2014 fremlægger et forslag til, hvordan Wonderful Copenhagen kan styrke sin struktur og ledelse, herunder om mulighederne for øget samarbejdet mellem og koordinering af aktiviteter med de øvrige turisme- og erhvervsfremmeorganisationer i hovedstadsregionen.
  • Region Hovedstadens medlemmer af Wonderful Copenhagens bestyrelse skal desuden tage initiativ til, at Wonderful Copenhagen fortsat vurderer det administrative ansvar for de store merudgifter efter Eurovision Song Contest, og drager de nødvendige konsekvenser heraf.

Mest Læste

Annonce