Vækstpartnerskabsaftale styrker samlet Greater Copenhagen

Politik

28/6/17 8:14

Region Hovedstaden

Regeringen og Vækstforum Hovedstaden har netop indgået en ny vækstpartnerskabsaftale. Med aftalen iværksættes et samarbejde om fremtidsperspektiverne for erhvervsudviklingen i hovedstadsregionen.

Regionsrådsformand og formand for Vækstforum Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S):

"Med aftalen anerkender regeringen Greater Copenhagen som en vigtig vækstdriver for dansk økonomi. Det vil jeg gerne kvittere for. Der er behov for en forenkling af erhvervsfremmesystemet. I Greater Copenhagen er vi allerede godt i gang, og med aftalen kommer vi et skridt videre i den rigtige retning i forhold til yderligere forenkling, bl.a. i forhold til Design Society og Global Connected i forbindelse med lufthavnen."

Læs mere fra Region Hovedstaden

Du kan læse flere historier fra og om Region Hovedstaden på temasiden her

"Vi er rigtig stærke inden for bl.a. life science, og med aftalen gør vi det mere attraktivt for virksomheder at vælge vores metropol, når de skal investere i eller udvikle løsninger inden for bl.a. life science eller placering af kliniske forsøg. Det er med til at styrke vores metropol internationalt i kampen om at tiltrække virksomheder, investeringer og internationale talenter. Vi vil også med aftalen gå sammen om at ruste virksomheder og medarbejdere til at imødegå den store forandring, som øget digitalisering vil betyde for fremtidens arbejdsmarked og virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft."

Fakta om aftalen

• Med aftalen iværksættes et samarbejde om fremtidsperspektiverne for erhvervsudviklingen i hovedstadsregionen. Parterne er enige om at udvikle metropolregionen gennem fokus på fremtidens kompetencer og ved at skabe bedre vilkår for bl.a. life science-virksomheder.

• Aftalen mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden indeholder tre overordnede vækstindsatser:

  • Et fælles analysearbejde om fremtidens vækstvilkår i Greater Copenhagen o Erhvervsfremme med fokus på effektivitet og kvalitet
  • Et samarbejde om at løse udfordringen med en stigende mangel på digitale kompetencer.

• Initiativerne skal implementeres inden medio 2018.

Annonce