Færre ledere til flere medarbejdere på landets sygehuse

21/11/2011 13:33

Region Midtjylland

Tendensen på hospitalerne går i retning af større afsnit og færre ledere til flere medarbejdere. Ny undersøgelse viser, hvilke konsekvenser det har for trivsel, sygefravær og patienttilfredshed. Region Midtjylland har i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut (DSI) i perioden 2009 – 2011 gennemført et projekt med fokus på ledelse af store hospitalsafdelinger.

Projektet havde til formål at kaste lys på nogle af konsekvenserne af, at ledelsesspændet bliver større og større i sundhedsvæsenet.

Alene i Region Midtjylland er andelen af store sengeafsnit med over 35 ansatte steget fra 42 til 49 procent i perioden 2008 – 2010. I samme periode er andelen af afdelinger med mere end en afdelingssygeplejerske faldet. Tendensen er altså, at der bliver færre ledere til flere medarbejdere.

Projektets resultater og anbefalinger bygger på kvantitative data om sygefravær, trivsel, personaleomsætning og patienttilfredshed fra 173 sengeafsnit i Region Midtjylland, samt et kvalitativt case studie af tre store sengeafsnit og en større litteraturundersøgelse om ledelsesspænd.

Tendenser
Selvom der ikke er fundet statistisk signifikante sammenhænge mellem størrelse og sygefravær, trivsel, personaleomsætning og patienttilfredshed, er der alligevel tendenser, som viser en række risici, når flere end 35 sundhedsfaglige refererer til én leder.

  • • Det korte sygefravær ser ud til at stige sammen med fravær for barnets første sygedag.
  • • Personaleomsætningen ser ud til at være en smule større på store afdelinger.

• Der ses vigende tilfredshed blandt patienterne omkring information om, hvad der skal ske.
 

Alt i alt tendenser, som gør det nødvendigt at se nærmere på, om der er en grænse for stordriftsfordelene ved store afdelinger og det deraf følgende ledelsesspænd.

Som medarbejder er der både fordele og ulemper ved at være ansat i et stort afsnit, viser undersøgelsen. Af fordele peges især på fleksibilitet og udviklingsmuligheder. Omvendt er det svært at bevare overblikket og være fagligt velinformeret.

Ledelsesstil og interaktion mellem ledere og medarbejdere er betydningsfuld for trivsel og produktivitet. Den betydning anses for at være en endnu mere betydningsfuld faktor end størrelse.

Pointen er dog, at selv den bedste ledelsesstil eller interaktion risikerer at blive ineffektiv, når ledelsesspændet når en vis størrelse. Ligesom ledelseskapaciteten bliver udfordret, når opgavemængden svulmer, og ledelsen risikerer at blive ”smurt for tyndt ud”, hvis medarbejderantallet kommer over 35-40 i direkte reference til en leder.

Konference
Undersøgelsens resultater præsenteres på en konference onsdag den 23. november.

Formålet med konferencen er at skabe inspiration og debat om betydningen af ledelsesspænd i fremtidens hospitaler, så beslutningerne om størrelse af enheder - og derved ledelsesspænd - bliver taget på et oplyst grundlag til gavn for sammenhængende velfærdsydelser for borgerne i Danmark.

Flere informationer:

• Projektleder Susanne Østergaard, Region Midtjylland, [email protected], tlf. 21 29 70 50
• Phd. Christina Holm-Petersen, [email protected], tlf. 26228980
• Kontorchef Per Bo Nørgaard Andersen [email protected], tlf. 7841 0810
• Region Midtjyllands pressevagt svarer alle hverdage fra kl. 8 til kl. 17 på tlf. 7841 0666

Mest Læste

Annonce