Nordjyske styrker giver godt grundlag for vækst og innovation

20/12/2011 14:32

Region Nordjylland

En ny analyse fra det regionale Vækstforum viser, at uddannelse samt vækst i produktivitet og BNP er blevet et varemærke for Nordjylland. Til gengæld stiller en faldende arbejdsstyrke krav om mere innovation i det nordjyske erhvervsliv.

Det nordjyske Vækstforum har netop offentliggjort en stor analyse med titlen Regional Vækstredegørelse 2011. Analysen, der tager pulsen på erhvervslivet og væksten i Nordjylland, viser bl.a. at regionen sammenlignet med det øvrige Danmark klarer sig godt når det gælder uddannelse samt fremgang i virksomhedernes produktivitet og det samlede regionale BNP.

Omvendt peger analysen på, at Nordjylland ligesom resten af Danmark og store dele af den øvrige vestlige verden står overfor en væsentlig udfordring de kommende år. Her vil store årgange forlade arbejdsmarkedet, mens de årgange, der er på vej ind, er relativt små. Derfor er der risiko for, at der på længere sigt kan opstå mangel på arbejdskraft, selvom udviklingen først forventes at slå igennem, når den aktuelle krise er ovre.
Nordjylland går foran på uddannelse og produktivitet

Trods de bedre jobudsigter på den lange bane, så læner de nordjyske unge sig ikke tilbage og venter på de bedre tider. Tværtimod, viser analysen. De unge har nemlig så travlt med at uddanne sig til fremtiden, at Nordjylland i dag er den af de fem danske regioner, hvor flest unge ventes at tage en ungdomsuddannelse. Hele 85,7 pct. af en årgang forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, og samtidig ligger Nordjylland også højt placeret inden for videregående uddannelser, som 48,3 pct. af en årgang forventes at gennemføre.

Også de ansatte i de nordjyske virksomheder er flittige. Analysen viser således, erhvervslivet i Nordjylland kan fremvise den højeste vækst i produktivitet uden for Region Hovedstaden, hvor mange af landets højproduktive virksomheder er placeret. Den stabile vækst i virksomhedernes produktivitet smitter også positivt af på Nordjyllands samlede BNP. Så når regionens samlede velstand gøres op som BNP per indbygger, er nordjyderne en anelse mere velstående end deres landsmænd i Region Syddanmark og væsentligt mere end i Region Sjælland.
Mere innovation skal løse fremtidens udfordringer

Hvad angår Nordjyllands fremtidige udfordringer, så er de tæt forbundet med udsigten til en faldende arbejdsstyrke både i regionen, i resten af Danmark og i store dele af den øvrige vestlige verden. Løsningen er at skabe mere innovation, for når vi bliver færre hænder til at løse opgaverne, skal vi i stedet blive bedre til at løse dem på en anden og mere effektiv måde.

Her har Nordjylland en særlig udfordring. For selvom regionen kan glæde sig over en meget høj grad af samarbejde blandt sine innovative virksomheder og et tæt samarbejde med forsknings- og videninstitutioner, så er det kun et fåtal af alle nordjyske virksomhederne der deltager aktivt i innovationssamarbejde. Det er med andre ord de få, der gør sig meget positivt bemærket, mens bredden stort set ikke er med.

Denne udfordring har både Vækstforum og Region Nordjylland allerede fokus på. De har derfor både hver for sig og i samarbejde igangsat flere store initiativer, der skal være med til at udnytte de nordjyske styrkepositioner til at skærpe den regionale innovationsevne, forklarer regionsrådsformand Ulla Astman, som også er formand for Vækstforum:

- På de nordjyske sygehuse arbejdes der målrettet med innovation gennem en særlig Idéklinik, hvor private virksomheder deltager aktivt i udvikling og kommercialisering af nye produkter. Samtidig har vi etableret en ny forskerpark for sundhedsteknologi samt en one-stop-shop, der giver erhvervslivet én nem indgang til samarbejde om løsninger til det kommende universitetshospital i Aalborg Øst. Og endelig har vi i Vækstforum igangsat en række innovationsprojekter inden for bl.a. energi og den vigtige nordjyske turisme. Alt dette forventer vi at høste frugten af i fremtiden, siger Ulla Astman.
Yderligere informationer

Regional Vækstredegørelse 2011 - rapporter

Den regionale vækstredegørelse er en analyse af den økonomiske udvikling og de bagvedliggende vækstbetingelser i Region Nordjylland, der i dette års udgave også sammenlignes med internationale tendenser. Den regionale vækstredegørelse for 2011 bygger dels på historiske tal tilbage fra 2000 samt på modelfremskrivninger til 2020.

Læs Regional Vækstredegørelse 2011 - Hovedrapport

Læs Regional Vækstredegørelse 2011 - Appendiks

Mest Læste

Annonce