Får en halv milliard kroner til vækst

Infrastruktur

16/02/2014

Nick Allentoft

Region Sjælland vil fra 2014-2020 få næsten en halv milliard kroner til udvikling og vækst fra EU’s regionalfonde.

- Vi skal udnytte de muligheder, som Region Sjælland har. Der skal blandt andet bygges nye sygehuse, toginfrastruktur og Femern-forbindelsen, og det er en vigtig opgave at sikre, at det skaber varige arbejdspladser, siger Jens Stenbæk, formand for Region Sjælland.

Pengene går til udvikling af små og mellemstore virksomheder, energi- og ressourceeffektivitet og uddannelse.

Vækstforum Sjælland beslutter, hvad pengene skal bruges til, i tæt dialog med erhvervslivet. Det skal sikre mest mulig værdi for virksomhederne og regionen.

- Vi ved, at der er muligheder for at skabe vækst ved at regionens virksomheder bliver bedre til at samarbejde med universiteter som RUC og DTU, fordi deres specialister kan hjælpe virksomhederne med at innovere, siger Jens Stenbæk og forklarer, at det er vigtigt, at de store regionale satsninger skaber en stærk region, der er attraktiv for virksomheder at placere sig i. Han tilføjer:

- Vi ser den største effekt, når vi går sammen med erhvervslivet og tager udgangspunkt i de enkelte virksomheder.

Fakta om regionalstøtten til Region Sjælland

EU har i de seneste år arbejdet med en reform af EU-budgettet for 2014-2020. En af effekterne var, at EU’s budget blev skåret med fem procent. Region Sjælland har arbejdet for, at der også fortsat blev bevilget penge til de danske regioner, men der er dog skåret ned på regionalstøtten. Også landbrugsstøtten bliver skåret, hvorimod støtten til forskning og innovation samt transport- og energiinfrastruktur stiger.

Region Sjælland fik i 2007-2013 hvert år 72 millioner kroner (84 millioner kroner målt i faste 2014-priser), hvilket fremover bliver 71 millioner kroner årligt (2014-priser).

Det samlede beløb for 2014-2020 til Region Sjælland er på 496 millioner kroner. Derudover frigives der en effektreserve på seks procent i 2020, såfremt Region Sjælland når sine effektmål.

Midlerne kommer fra EU’s regionalstøttefond og EU’s socialstøttefond.

Pengene skal bevilges efter indstilling af Vækstforum Sjælland, der har konstitueringsmøde d. 18. marts. Medlemmerne af Vækstforum Sjælland kommer erhvervslivet, Regionsrådet, kommunerne, arbejdsmarkedets parter og vidensinstitutioner.

Pengene kan først bevilges, når et regionalstøtteprogram for Danmark er vedtaget af EU-Kommissionen. Det forventes at ligge klar i løbet af sommeren 2014.

Mest Læste

Annonce