Ny fælles instruks for psykiatrisygehuset

22/03/2012 14:22

Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark har udarbejdet ny instruks for visitation af patienter og deres ejendele. Instruksen er sendt til Arbejdstilsynet og er trådt i kraft med øjeblikkelig virkning. Samtidig viser ny forskning og løbende registreringer, at Afsnit 302 ikke har flere tilfælde af vold og trusler end tilsvarende psykiatriske afsnit i landet.

Den nye instruks, der er udarbejdet af en specialistgruppe bestående af ledere og arbejdsmiljørepræsentanter, er fælles for hele psykiatrisygehuset. Den præciserer detaljerne i de hidtidige retningslinjer.

- Patienter og medarbejderes sikkerhed har højeste prioritet i vores arbejde. Derfor har vi med det samme udarbejdet denne instruks. Samtidig skal kropsvisitering og eftersyn af patienters private ejendele naturligvis foregå etisk forsvarligt. Der skal tages hensyn til den enkelte patient, til de øvrige patienter på et afsnit, til pårørende og til de medarbejdere, der er omkring patienten. Alle parter er lige vigtige. Derfor skal vi og vores medarbejdere være særdeles opmærksomme på at vælge den bedste løsning i hvert enkelt tilfælde, siger lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen.

Den nye fælles instruks fastslår, at patienter, der er så dårlige, at de skal indlægges eller overflyttes til et lukket afsnit, bliver kropsvisiteret og får deres ejendele undersøgt af mindst to medarbejdere. Patienten vil i den sammenhæng blive bedt om at lægge sit tøj - undtagen undertøj. Også medbragte ejendele undersøges.

Desuden kropsvisiteres patienter, der indlægges på et åbent afsnit, hvis en læge skønner, at det er nødvendigt. Fx hvis patienten er til fare for sig selv eller andre.

Har medarbejderne mistanke om, at en patient forsøger at smugle enten farlige genstande eller narkotika ind, kan overlægen beslutte, at der skal ske en skærpet visitation - også selv om patienten ikke ønsker det. I disse tilfælde skal patienten skifte sit tøj ud med hospitalstøj og undersøges grundigt.

Patienter vil også blive kropsvisiteret efter udgang.

Sygehusets nye instruks er trådt i kraft 22. marts 2012.

Årsagsanalyse i gang

Sygehuset påbegyndte 21. marts en årsagsanalyse af den ulykkelige hændelse på Psykiatrisk Afdeling Odense. Center for Kvalitet står for analysen, der er klar senest 1. maj. Da en årsagsanalyse primært bruges til læring - og dermed til at forbedre sygehusets arbejdsmetoder, vil resultatet være fortroligt, men de væsentligste pointer vil blive offentliggjort.

Undersøgelser af psykisk arbejdsmiljø på Afsnit 302

Psykiatrisygehuset arbejder løbende på at sikre og forbedre arbejdsmiljøet, udvikle arbejdsgange og udnytte personaleressourcerne. At sygehuset er på rette vej, viser blandt andet en helt ny forskningsrapport, som Arbejdsmedicinsk Klinik på Regionshospitalet Herning har lavet i samarbejde med Psykologisk Institut på Københavns Universitet. Rapporten har titlen "Vold og Trusler på Arbejdspladsen 2011". I forbindelse med rapporten er det psykiske arbejdsmiljø på Afsnit 302 kortlagt via en spørgeskemaundersøgelse.

Medarbejderne er blandt andet blevet spurgt, hvor ofte de er udsat for vold og trusler inden for det sidste år. Resultatet viser, at afsnittet ligger på linje med gennemsnittet for psykiatrien (i alt 35 afdelinger har deltaget), når det gælder arbejdsmængde og trusler, mens vold forekommer lidt oftere på Afsnit 302 end generelt i branchen. Forskellen er dog ikke signifikant. Generelt findes der ikke data i rapporten, der tyder på en voldsom stigning i niveauet af vold og trusler.

22 medarbejdere har deltaget i kortlægningen, der bygger på undersøgelser fra 2010 og 2011. Afsnittets svarprocent er 91,7 pct.

En løbende intern registrering af tilfælde af vold og trusler om vold mod medarbejderne på Afsnit 302 viser desuden, at antallet af sundhedspersonale, der har været udsat for vold og trusler, er faldet fra 65 i 2006 til 26 i 2011.

Mest Læste

Annonce