Region Syddanmark i den absolutte europæiske elite inden for sund og aktiv aldring

Velfærd

08/12/2016 08:17

Nick Allentoft

Flere års målrettet satsning og indsats inden for sundheds- og velfærdsinnovation placerer Region Syddanmark i en international elite. Det vil betyde nye arbejdspladser i regionen, lyder det fra udvalgsformand.
Der bliver flere og flere ældre i Danmark. Og vi lever længere. Det er en udfordring for sundhedsvæsenet, og Region Syddanmark har gennem flere år forsket i aldring, altså det at blive ældre, og betydningen af at leve et sundt og aktivt liv. Det er også et område Europakommissionen har fokus på, og derfor tildeles Region Syddanmark i dag den højeste europæiske udmærkelse inden for sund og aktiv aldring: Europakommissionens udnævnelse til 4-stjernet referencested.

- Det er en meget fornem hæder Region Syddanmark i dag bliver tildelt, og den betyder, at Region Syddanmark opnår nogle unikke muligheder for at samarbejde og udveksle viden med andre EU-regioner inden for sund og aktiv aldring. Jeg kan konstatere, at vores politiske målsætning på området er opfyldt, vi vil være blandt Europas bedste på det her område, og jeg glæder mig over, at Region Syddanmark med en målrettet indsats og dedikerede medarbejdere er lykkedes med at gå hele vejen, siger Karsten Uno Petersen (S), formand for Innovationsudvalget i Region Syddanmark.

Psykiatrisk behandling via computer De fire stjerner er den højest opnåelige bedømmelse i Europakommissionens regi, og det er en anerkendelse, som kun otte ud af 74 europæiske regioner har opnået. Udnævnelsen betyder, at Europakommissionen kan referere til, og fremhæve, Region Syddanmark som en mønsterregion inden for sundhedsløsninger, der skaber sammenhæng for borgerne og bidrager til en god aldring. Eksempelvis deltager Region Syddanmark repræsenteret af OUH’s innovationsafdeling og Telepsykiatrisk Center i det europæiske projekt ACT@Scale.  ACT@Scale er en aktiv deltager i det europæiske innovationspartnerskab, der i Syddanmark går ud på at udbrede telepsykiatriske løsninger og gøre det lettere at være psykiatrisk patient i sundhedssystemet. De deltagende patienter kan fx konsultere deres læge hjemmefra via en computer. Det sikrer en højere grad af gennemførte konsultationer, idet patienten ikke behøver at komme til lægen, men kan blive hjemme i vante omgivelser.   Robot som rollator Et andet eksempel er EU-projektet SILVER, hvor Region Syddanmark sammen med fire andre europæiske regioner har deltaget aktivt i arbejdet med at udvikle og afprøve en såkaldt tværnational prækommerciel indkøbsproces. Det vil sige en indkøbsproces, hvor offentlige aktører samarbejder med private leverandører om udvikling og afprøvning af løsninger, der ikke er kommercielt tilgængelige på markedet. Intentionen er, at man derigennem kan få løsninger, der i højere grad kan bidrage til at løse konkrete udfordringer og behov i den offentlige sektor. SILVER-projektet har mere konkret resulteret i en robotbaseret rollator, LEA (Lean Elderly Assistant), til at assistere ældre i deres eget hjem. Robotten er stadig på prototype-niveau og står foran yderligere udvikling og certificering, men den har allerede vundet flere priser.   Fra tre til fire stjerner Region Syddanmark har siden 2012 deltaget i det europæiske innovationspartnerskab for aktiv og sund aldring og er gået fra at være et 3-stjernet referencested til nu at opnå den højeste udmærkelse med de fire stjerner. Dermed høster Region Syddanmark frugterne af flere års målrettet satsning og indsats inden for sundheds- og velfærdsinnovation.   Hæderen forpligter Som referencested er Region Syddanmark forpligtet til at indgå i både formelle og uformelle partnerskaber med andre regioner i EU, og udnævnelsen giver mulighed for branding i bl.a. USA og Japan, hvilket på længere sigt kan betyde flere arbejdspladser i Region Syddanmark.   Næste skridt I løbet af de næste tre år skal Region Syddanmark fremvise såkaldt best-practice inden for området og tilegne sig viden fra andre regioner om, hvordan man øger patientens mulighed for at tage medansvar for egen behandling. Ydermere skal Region Syddanmark videndele om nye og innovative løsninger og forskningsresultater, og her vil Odense Universitetshospital sætte et særligt fokus på at viderebringe resultaterne fra et EU-projekt inden for mental sundhed.   Fakta Region Syddanmarks aktiviteter som referencested koordineres i et samarbejde mellem Det Syddanske EU-Kontor og Syddansk Sundhedsinnovation, som er Region Syddanmarks stabsenhed for sundhedsinnovation. Bag Region Syddanmarks ansøgning om referencested står en række samarbejdspartnere, som bl.a. tæller Syddansk Universitet ved Center for Aktiv og Sund Aldring, University College Lillebælt, University College Syd, Odense Universitetshospital ved Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Welfare Tech, Healthcare DENMARK, Enterprise Europe Network, MedCom, CoLab Denmark, Det Syddanske EU-Kontor og Syddansk Sundhedsinnovation.   Læs mere hos Syddanmarks EU-kontor  

Mest Læste

Annonce