Shared care på vej til Vestjylland

22/02/2013 13:06

Region Syddanmark

Styrket samarbejde mellem egen læge og psykiatri skal sikre tidlig indsats ved depression og angst.

Psykiatrien i Region Syddanmark har fået godt 18 mio. kroner fra regeringens satspuljer til at styrke samarbejdet mellem behandlingspsykiatri og almen praksis. Praktiserende læger i Vestjylland og Psykiatrisk Afdeling Esbjerg deltager i projektet, som kan blive model for hele regionen, hvis det bliver en succes.

Tilbage til normalt liv med arbejde

Projektet skal løbe fra 2013 til 2016. Det har fokus på borgere med depression og angst. Målet er at forkorte sygdomsperioden, så borgerne kan vende tilbage til et normalt liv med arbejde.

- Shared care er et fokusområde nationalt og regionalt. Erfaringer fra udlandet viser, at et styrket samarbejde kan forkorte sygdomsperioden væsentligt, og at patienterne i mange tilfælde ikke får behov for behandling i lokalpsykiatri eller på et døgnafsnit. Både udfra en menneskelig og en økonomisk betragtning er der store gevinster at hente, siger formand for psykiatriudvalget Freddie H. Madsen (O).

Med tilsagnet fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kan Psykiatrisk Afdeling Esbjerg og de praktiserende læger gå i gang med at beskrive en samarbejdsmodel, som kan afprøves og udvikles videre lokalt. Og Region Syddanmark tager derfor nu initiativ til at fortsætte dialogen med almen praksis.

Pengene skal blandt andet bruges til at ansætte sundhedsfagligt personale, der kan virke som brobyggere mellem almen praksis og behandlingspsykiatri. Desuden er tilbud om samtaleterapi, patientskole og telepsykiatri elementer i samarbejdsprojektet.

Fakta

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har søsat shared care-projekter i landets fem regioner.

Psykiatrisygehuset har fået godt 18 mio. kroner til det vestjyske projekt, der løber fra 2013 til 2016 og har fokus på patienter med lettere til middelsvær depression og angst.

Psykiatrien i Region Syddanmark har et forskningsprojekt knyttet til det regionale shared care-projekt.

Forskerne undersøger, hvordan behandlinger virker. I forskningsprojektet vil der indgå en kontrolgruppe, der modtager behandling hos praktiserende læger, som ikke er en del af shared care-projektet.

Mest Læste

Annonce