Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Ny aftale sikrer unge bedre vejledning til valg af ungdomsuddannelse

Social

29/1/21 10:02

Theis

Regeringen og adskillige partier er enige om at iværksætte en række initiativer, der skal styrke informationen og vejledningen til forældre og de unge, når de skal vælge ungdomsuddannelse.

På grund af COVID-19 har de unge i grundskolen ikke haft samme betingelser for at lære mere om de mange forskellige ungdomsuddannelser, der findes. Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne er enige om at iværksætte en række initiativer, der skal styrke informationen og vejledningen til forældre og de unge, når de skal vælge ungdomsuddannelse.

Brobygningen til ungdomsuddannelser har siden efteråret ikke været gennemført med fysisk fremmøde på ungdomsuddannelserne, men har så vidt muligt foregået virtuelt, ligesom åbent-hus arrangementer på ungdomsuddannelserne også har været virtuelle.

Mange unge har altså ikke haft mulighed for fysisk at opleve selve uddannelsesmiljøet.

Aftalen indeholder blandt andet ekstra information til de 100.000 unge og deres forældre om uddannelsesvalg og de mange forskellige ungdomsuddannelser, der findes.

Der gives desuden ekstra penge til at udvide åbningstiderne og antallet af medarbejdere i eVejledning, ung-til-ung vejledning og lettilgængeligt materiale til lærere og vejledere.

Aftaleparterne er enige om at opfordre kommunerne til at understøtte elevernes uddannelsesvalg ved, at lærere i 9. og 10. klasse tager en individuel samtale med hver elev og eventuelt forældre om uddannelsesvalget. Dette kan ske som led i nødundervisningen, hvilket i sagens natur i perioden kan fortrænge anden undervisning i perioden.

Der igangsættes desuden en ekstra kommunikationsindsats om omvalg, og de muligheder der er for senere ansøgning til erhvervsuddannelserne.

Ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne er den 1. marts.

Aftalepartierne er enige om at følge udviklingen tæt i foråret 2021 i forhold til søgningen til de forskellige ungdomsuddannelser i lyset af COVID-19. Der vil være særligt fokus på at følge søgningen til erhvervsuddannelserne.