Foto: SFD
Foto: SFD

Syrere fra hele landet har sat sig foran Christiansborg

Social

19/5/21 8:57

Theis

Tirsdag den 18. Maj startede Den Syriske Forening i Danmark (SFD) en sit-in demonstration foran Christiansborg for at protestere mod regeringens brud på international lovgivning, når den nægter hundredvis af syriske flygtninge deres menneskeret til beskyttelse i Danmark.

Hver dag fra morgen til aften sidder 50-100 syrere i den selvorganiserede protest for at råbe politikerne og befolkningen op. Mange er rejst fra den anden ende af landet i håb om at kunne ændre deres skæbne.

I de seneste måneder har adskillige enkeltpersoner og familier fra Damaskus modtaget brev om at de mister deres opholdsstatus. Regeringen retfærdiggør sin beslutning ved at henvise til landerapporter, der er blevet stærkt kritiseret fra mange sider, og som strider mod UNHCR’s vurdering (1). Krigen raser stadig i dele af Syrien, hvilket regeringen stiltiende har anerkendt, ved fortsat at give opholdstilladelse til alle syriske mænd i den værnepligtige alder .”Assads regime er berygtet for krænkelser af menneskerettigheder, tortur og drab på modstandere af regimet – jeg har set med mine egne øjne, hvad de er villige til at gøre, og jeg kan ikke tro, at den danske regering ikke accepterer disse fakta”, siger Emad Alhalbi, talsmand for sit-in demonstrationen.

Danmark er det eneste land i EU, der hævder, at sikkerhedssituationen i Damaskus er sikker for syriske flygtninge at vende tilbage til. Truslen om udvisning til et land der stadig styres af en brutal diktator, sætter familier i fare for at blive adskilt, skaber nedbrydende uro hos mange børn og forårsager udbredt angst blandt en gruppe mennesker, der allerede har været igennem fordrivelse og tab. ”Jeg er dagligt i kontakt med så mange syriske familier, der simpelthen er ødelagte, stressede og ser deres børns liv i ruiner – de frygter for deres liv hvis de vender tilbage” siger syriske Assem Swaid, som er aktiv i kulturforeningen Finjan og som deltager i sit-in demonstrationen.

SFD’s sit-in demonstration vil fortsætte indtil den danske regering reagerer på demonstranternes krav. Disse krav er:

1. Anérkend at Damaskus og Syrien ikke er sikkert!

2. Rul ’Paradigmeskiftet’ tilbage, og før i stedet en asylpolitik, der beskytter flygtninge og ikke ødelægger deres liv.

3. Sæt en stopper for usikkerheden af hensyn til vores liv og vores børns liv.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har tidligere udtalt, at tvangsudvisning til Syrien ikke er mulig, da regeringen ikke ønsker at samarbejde med Assad-regimet (2). I stedet vil de syrere, hvis opholdstilladelser inddrages, og som ikke ønsker at forlade Danmark, tilbageholdes på ubestemt tid i danske deportationslejre, også kaldet “udrejsecentre”. De risikerer at blive tilbageholdt i Ellebæk Fængsel som af EU’s anti-torturkomité er blevet kaldt en uacceptabel, nedværdigende og undertrykkende institution. (3)

Alle flygtninge, der ender i en deportationslejr, skal pludselig forlade de liv, job og lokalsamfund, der er blevet deres nye hjem. Ved at påføre denne psykologiske tortur i form af yderligere fordrivelse har regeringen sandsynligvis til hensigt at presse folk til at forlade Danmark "frivilligt". Psykologiske taktiker er af nuværende og tidligere regeringer blevet kaldt “motivationsfremmende foranstaltninger”.  ”Vi ønsker at bidrage til det danske samfund, der åbnede sine døre, da vi flygtede fra en blodig borgerkrig, der stadig raser - der er absolut ingen mening i at lade os blive nedbrudt og rådne op i et udrejsecenter i årevis” siger Alaa Nweylati.

Uanset om regeringen agter at handle på disse trusler eller tilbageholde mennesker på ubestemt tid i udrejsecentre, er denne politik over for syrere i Danmark blot det seneste eksempel fra en regering, der konsekvent har bevist sin tilsidesættelse af menneskerettighederne for asylansøgere og flygtninge. I de senere år har “paradigmeskiftet” flyttet fokus væk fra mål om integration og varig beskyttelse henimod fokus på midlertidighed og udvisninger [4]. Den udlændingepolitik der føres betyder, at mennesker med flygtningestatus i Danmark er fanget i en permanent tilstand af frygt og usikkerhed. Det er afgørende, at vi ikke lader Regeringens fortsatte udhuling af menneskerettighederne bide sig fast.

Annonce