Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Infrastruktur

13/5/16 7:26

Nick Allentoft

Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som rækker frem til og med 2020, vil staten, regionerne og kommunerne sammen skabe fundamentet for fremtidens offentlige Danmark.

De fællesoffentlige strategiske digitaliseringsindsatser gør det muligt for den offentlige sektor at foretage fælles investeringer på områder, som er særligt komplekse, og hvor der samtidig er afhængigheder på tværs af myndigheder og sektorer. 

Digitalisering - temaside

Danmark er under digitalisering. Følg med i udviklingen på vores tema-side her.

Mangler dine budskaber? Så bliv udgiver på DenOffentlige. Skriv til os.

Digitalisering har gennem mange år vist sig at være et effektivt værktøj til at gentænke processer og arbejdsgange i den offentlige sektor. Traditionen for fællesoffentligt strategisk arbejde med digitalisering betyder, at myndighederne fortsat stræber efter tættere offentligt samarbejde om at levere god, effektiv og sammenhængende service til borgere og virksomheder. 

Strategisk samspil

De fællesoffentlige digitaliseringsstrategier står ikke alene om at sikre, at Danmark står bedst muligt rustet til at gribe ud efter digitaliseringens muligheder. 

De enkelte myndigheder har hver for sig også et ansvar for at realisere de digitale potentialer inden for deres egne områder og dermed sikre, at digitaliseringen skaber den ønskede forandring. Parallelt med den fællesoffentlige indsats er der således sektorvise digitaliseringsprojekter og -strategier, fx fælleskommunale og regionale digitaliseringsstrategier. Denne tilgang til offentlig digitalisering giver en god balance mellem de fælles strategiske pejlemærker og den lokale tilpasning og prioritering. 

Også private virksomheder, erhvervsorganisationer og frivillige foreninger er, i samspil med den offentlige sektor, med til at finde fælles løsninger for den digitale omstilling og støbe fundamentet for et stærkt og trygt digitalt Danmark.

Et digitalt Danmark

Som med globalisering rejser digitaliseringen mange svære spørgsmål. På en række områder er Danmark godt forberedt til den nye virkelighed. På andre områder skal vi fortsat lære. Derfor må den offentlige sektor i tæt samarbejde med erhvervsliv, interesseorganisationer mv. arbejde for at skabe grundlaget for et fleksibelt og tilpasningsdygtigt samfund i en stadigt mere digitaliseret verden. 

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 udstikker kursen for den fællesoffentlige digitalisering og for dennes samspil med erhvervslivet. Sammen med alle de virksomheder og offentlige institutioner i stat, regioner og kommuner, som hver dag udnytter digitaliseringens muligheder, medvirker strategien til at støbe fundamentet for et stærkt og trygt digitalt Danmark. 

Nogle tiltag igangsættes nu. Andre initiativer vil blive fastlagt eller justeret på vej mod 2020 i lyset af de muligheder og udfordringer, vi vil møde. På den måde ruster vi gradvist såvel befolkningen som offentligt ansatte og virksomhederne til fremtidens digitale Danmark.

 

Spor 1: Det digitale skal være let, hurtigt og sikre god kvalitet Danskerne skal opleve, at offentlig digitalisering giver konkret værdi i deres dagligdag. Den offentlige sektor skal tilbyde digital service og digitale velfærdsløsninger af højeste klasse. Digitalisering skal gøre hverdagen lettere, gøre borgerne mere selvhjulpne og give mere kvalitet i den offentlige service. Myndighederne skal dele relevante oplysninger og samarbejde bedre om den enkelte borger eller virksomhed. Og digitalisering skal medvirke til en mere sammenhængende og effektiv offentlig sektor. Læs mere om spor 1 hos Digitaliseringsstyrelsen   Spor 2: Offentlig digitalisering skal give gode vilkår for vækst Offentlig digitalisering skal gøre det lettere at drive virksomhed og bidrage til regeringens målsætning om at reducere erhvervslivets byrder med 3 mia. kr. i 2020. Ambitionen er, at virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til det offentlige fjernes gennem automatisk erhvervsrapportering. Alle erhvervsrettede løsninger skal integreres til Virk, og virksomhederne skal møde en offentlig sektor, som understøtter deres digitale omstilling. Erhvervslivet skal have adgang til flere offentlige data, som kan danne grundlag for nye forretningsmuligheder og innovation. Læs mere om spor 2 hos Digitaliseringsstyrelsen   Spor 3: Tryghed og tillid skal i centrum Danskernes høje tryghed og tillid til hinanden og til den offentlige sektor er fundamentet for vores velfærd. Det skal vi fortsat værne om i et stadig mere digitalt samfund. Derfor skal vi højne informationssikkerheden i den offentlige sektor og styrke borgeres og virksomheders digitale kompetencer. Samfundskritisk offentlig digital infrastruktur skal være robust og opfylde brugernes behov. Samtidig skal Danmark være et samfund, hvor alle kan deltage – både de digitalt parate og dem, der ikke kan eller har mulighed for at bruge de digitale løsninger. Læs mere om spor 3 hos Digitaliseringsstyrelsen

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce