Vigtige breve lander i Digital Post i slutningen af året

Velfærd

26/11/2014 10:34

Suleman Haider

1. november gik Danmark over til Digital Post. 4,3 mio. danskere skal derfor være opmærksomme på, at vigtig post fra fx ATP, Udbetaling Danmark og SKAT kan ryge igennem den digitale brevsprække inden årets udgang.

Danskerne skal huske at læse deres digitale post. Særligt i årets sidste uger tikker en række vigtige breve ind som Digital Post, og danskerne skal være særligt opmærksomme på de breve, som de skal reagere på. Det er blandt andet breve, som har betydning for den enkeltes økonomiske forhold i det kommende år.

ATP og Udbetaling Danmark sender eksempelvis digitale breve ud til flere millioner danskere i årets sidste måneder. Og ifølge Anders Schmidt Hansen, digitaliseringschef hos ATP, er det vigtigt, at danskerne læser brevene og tager kontakt, hvis noget skal ændres:

”I disse måneder sender vi en række meddelelser ud, som har stor betydning for rigtig mange borgeres økonomiske forhold. Det er blandt andet boligstøttebreve og pensionsmeddelelser fra Udbetaling Danmark. Her er det meget vigtigt, at borgerne får tjekket de oplysninger, vi har registreret, og får indberettet eventuelle ændringer om deres privatøkonomi, som kan have betydning for deres ydelse,” siger han.

Også SKAT sender visse breve som Digital Post, fx visse breve angående ejendomsvurderinger og breve om registreringsafgift på motorkøretøjer. Årsopgørelser og forskudsopgørelser ligger fortsat i TastSelv på skat.dk – som selvbetjeningsløsning.

Få besked, når der er ny Digital Post

Digital Post har snart været obligatorisk i en måned. Danskerne har dermed haft lidt tid til at vænne sig til tanken om, at de nu skal logge på nettet for at læse vigtige meddelelser. Det er dog ikke al post fra det offentlige, der vil blive sendt digitalt. Så man skal også huske at tjekke sin almindelige postkasse.

Lars Frelle-Petersen, direktør for Digitaliseringsstyrelsen, siger:

”Borgerne behøver ikke konstant have hovedet i deres digitale postkasse af frygt for at gå glip af noget. Man kan blot angive e-mailadresse og mobilnummer, når man er logget på Digital Post på borger.dk eller e-boks.dk. Så får man nemlig en besked på mail og som sms, når der ligger ny ulæst Digital Post. Næsten 3,5 mio. borgere har fx allerede angivet en mail-adresse. Og vi håber, at endnu flere den kommende tid vil notere deres kontaktoplysninger. I sidste ende handler det jo om, at ingen går glip af vigtige breve.”

Hjælp at hente

Man kan få hjælp til at bruge Digital Post på borger.dk, i kommunens borgerservice og på biblioteket. Det er også i borgerservice, at man kan anmode om at blive fritaget fra Digital Post.

Man kan få hjælp til at bruge borger.dk på telefon 1881 eller 70 10 18 81.

Borgere, der har behov for hjælp vedr. udsendelser fra ATP eller Udbetaling Danmark, kan kontakte de pågældende afsendere.

Vigtige udsendelser i Digital Post ved årets udgang

 • Medio december udsendes boligstøttebrev også kaldet ”Årsomregningsbrev” af Udbetaling Danmark. Brevet er relevant for over en halv mio. borgere. Her bliver satserne for 2015 reguleret, og borgerne kan af dette brev se, hvor meget de får i boligstøtte det kommende år. Det er helt afgørende, at borgerne får indberettet eventuelle ændringer til deres oplysninger inden udgangen af januar 2015.

 • I december og januar udsender Udbetaling Danmark pensionsmeddelelser til folke- og førtidspensionister. Meddelelsen er den eneste faste årlige udsendelse til alle folke- og førtidspensionister og relevant for ca. 1,3 mio. borgere. Den udsendes altid ved årsskiftet, og her kan borgeren se det grundlag, som Udbetaling Danmark bruger til at beregne borgerens pensionsudbetalinger i det nye år.

 • I december udsender ATP årsbreve. Årsbrevene er relevant for ca. 900.000 pensionister – det er alle, der modtager pension fra ATP Livslang Pension. I brevet står der, hvad pensionisten vil modtage i det kommende år, og hvad der er udbetalt i indeværende år.

 • November og december: udsendelser fra SKAT. SKAT vil fra november sende visse breve til borgerne som Digital Post. Det er fx indkaldelse til kontrolsyn af bil og breve om registreringsafgift). Fra december vil SKAT sende svar på klage over ejendomsvurderinger, samt svar på ansøgning om ’bindende svar’ vedrørende skat, ejendomsvurdering og motorspørgsmål som Digital Post.

Antallet af borgere der er tilmeldt eller fritaget for Digital Post

 • Der er 4,7 mio. danskere på 15 år og opefter.

 • 4.270.000 danskere svarende til 89,7 procent af befolkningen er tilmeldt Digital Post fra det offentlige.

 • 490.000 danskere svarende til 10,3 pct. er blevet fritaget for Digital Post.

Antallet af borgere der har registreret deres kontaktoplysninger i Digital Post

Man kan registrere både et mobilnummer og op til to e-mailadresser. Man kan også vælge kun at opgive enten et mobilnummer eller en mailadresse.

 • 3.507.000 borgere har angivet en e-mailadresse

 • 2.465.000 borgere har angivet et mobilnummer

 • 760.000 borgere tilmeldt Digital Post har hverken angivet e-mailadresse eller mobilnummer.

Det skal du vide om Digital Post efter 1. november

 • Du modtager mere og mere post fra det offentlige digitalt. Digital Post fra det offentlige er fx besked om plads til dit barn i daginstitution, indkaldelser til sygehuset og breve om boligstøtte, pension og skat. Kun hvis du er blevet fritaget fra Digital Post i borgerservice, får du ikke post fra det offentlige digitalt. Al post fra det offentlige bliver dog ikke digitalt med det samme. Derfor er det vigtigt, at du fortsat tjekker din almindelige postkasse, som du plejer.

 • Du læser posten ved at logge ind med NemID på borger.dk eller e-boks.dk.Hvis du ikke har NemID, så bestil det på nemid.nu (det tager 5-9 dage) eller ved at gå på kommunens borgerservicecenter (her får du det med det samme).

 • Din digitale post kan indeholde vigtige breve, du skal reagere på. Det betyder, at du skal tjekke din digitale post, lige som du tjekker din papirpost. Vær også opmærksom på, at det ikke er al post fra det offentlige, der kan sendes digitalt som fx nyt pas eller sygesikringsbevis.

 • Få besked om ny post på sms og e-mail. Log ind med NemID i Digital Post på borger.dk eller e-boks.dk og opgiv dit mobilnummer og e-mailadresse. Så får du besked, når der er ny post fra det offentlige til dig. Husk at ændre oplysningerne, hvis du fx får nyt mobilnummer.

 • Du får besked via papirbrev, hvis du ikke har været logget ind. Hvis du ikke er fritaget fra Digital Post fra det offentlige, begynder du automatisk at modtage post digitalt. Hvis du aldrig eller ikke siden starten af august 2014 har været logget ind i Digital Post, vil du modtage et papirbrev, første gang du får Digital Post fra det offentlige. Brevet fortæller, at der ligger Digital Post og venter på at blive læst. Der er også vejledning til at blive fritaget og få ulæst post printet ud, hvis du ikke kan modtage posten digitalt.

 • Digital Post er for dem, der kan. Hvis du ikke kan modtage posten digitalt, kan du blive fritaget i borgerservice – også efter 1. november. Hvis du er blevet fritaget fra at modtage posten digitalt, kan du ophæve fritagelsen og blive tilmeldt Digital Post, hvis grunden til, at du blev fritaget, ikke længere er gældende.

 

Du kan læse mere om Digital Post på www.borger.dk.

 

Mest Læste

Annonce