Boligejere lades i stikken med klimaløsninger

Bæredygtighed

01/09/2015 13:46

Nick Allentoft

Boligejerne skal tage ansvar for de øgede nedbørsmængder og havvandsstigninger på egne matrikler. Men det er lettere sagt end gjort, for ikke engang eksperterne er enige om, hvad der er den rigtige løsning, skriver Bolius’ magasin BEDRE HJEM.

Boligejerne er forvirrede, og mange aner ikke deres levende råd, når de skal sikre sig mod fremtidige oversvømmelser på deres grund. For vil det batte noget, at jeg gør noget, når naboen ikke gør noget? Og hvilken løsning er den rigtige for mig og min grund? Og hvordan vælger jeg og udregner den rette løsning?
Spørgsmålene står i kø, og seniorkonsulent på Teknologisk Institut Kristoffer Amlani Ulbak forstår godt forvirringen.
"Problemet er jo, at mange kommuner ikke helt har gjort sig klart, hvad de vil have deres borgere skal gøre – og så kan borgerne stå der med deres klimaudfordringer i baghaven og have virkelig svært ved at adressere dem. Søger man selv viden, er det jo tilfældigt, hvilket svar man får. For alt efter hvem du spørger, får du forskellige svar, og det må være frustrerende for den private boligejer", siger han til BEDRE HJEM.

Betoningeniører og regnhavehippier
En del af forvirringen hos den almindelige boligejer tilskriver Kristoffer Amlani Ulbak, at eksperterne er delt i to lejre. Den ene fløj udgøres af dem, som han med et glimt i øjet kalder betonkloakingeniørerne, der udelukkende peger på kloakudvidelser, faskiner, vandtanke m.m. Og på den anden yderfløj står de grønne ”regnhavehipperier”, der mener, at regnen kan berige vores haver, åer og nærmiljøer.
Marina Bergen Jensen, professor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, mener, at grønne løsninger, der kan håndtere regnvandet i boligejernes haver, er den rette vej at gå.
"Mange steder kan en halv eller hel afkobling fra kommunens kloakker og dermed lokal afledning af regnvand lade sig gøre. Jeg er dog ikke fortaler for faskiner, men er mere til de grønne løsninger i haverne, for dem kan boligejerne se og forholde sig til,” siger hun.
I Greve Solrød Forsyning er civilingeniør Birgit Paludan, fagchef for plan og klimatilpasning, derimod ikke en fortaler for fuld afkobling fra kommunens kloakker, selv om boligejerne her kan få en økonomisk håndsrækning.
"Jeg synes, det er frækt at overlade klimaudfordringerne til den private boligejer på denne her måde. At bilde dem ind, at løsningen er fuld afkobling, og at 100 procent håndtering af regnvand på egen matrikel overhovedet er praktisk muligt og økonomisk investeringen værd uden detaljerede undersøgelser i området. Jeg savner love på det her område – og undrer mig over, hvor staten er henne i denne her temmelig alvorlige situation " siger hun til BEDRE HJEM.

Mest Læste

Annonce