Hensigtserklæringen om miljøvenlige biler er vedtaget af det politiske samarbejde Øresundskomiteens forretningsudvalg og som omfattes af Københavns Kommune, Malmø stad, Lunds kommune, Helsingborgs stad , Landskrona stad, Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland samt KKR Hovedstaden og KKR Sjælland. (News Øresund)

Dansk-svensk beslutning om at udelukkende købe miljøbiler i det offentlige

Bæredygtighed

16/04/2015 16:25

Nick Allentoft

Næste år skal der kun købes miljøvenlige biler i kommunerne og regionerne på begge sider af Øresund. Det er politikerne i det politiske samarbejde Øresundskomiteen blevet enige om.

Målet er at alle lette køretøjer, som vejer under 3.500 kg og som indkøbes af kommuner og regioner i Øresundsregionen fra og med 2016 skal være el-, biogas- eller brintdrevne. Det vedtog politikerne i en fælles hensigtserklæring og dermed bliver der taget endnu et skridt mod at skabe en CO2-neutral region.

Der skal også laves tiltag for at stimulere borgernes brug af elbiler i Øresundsregionen. Kommunerne og regionerne forsikrer, at det vil blive lettere at ansøge om tilladelse for at opstille ladestandere og at der skal reserveres specielle parkeringspladser med opladningsmulighed. 

”Øresundsregionen er en forgangseksempel på klimaområdet, og på begge sider af Øresund driver vi ambitiøse miljøbilsprojekter. Vi har delvis forskellige erfaringer med og forudsætninger for forskellige typer af miljøbiler, og derfor kan vi lære meget af hinanden på tværs af Øresund. Og naturligvis skal vi i den offentlige sfære tage førertrøjen på og opmuntre privatpersoner og erhvervsliv til mere miljøvenlige transportformer”, siger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens formand i Skåne og næstformand i det poliske samarbejde Øresundskomiteen i en kommentar. 
”Det er et utroligt vigtigt signal til borgerne, at vi går først. Vi ser elbiler som en af nøglerne til at få mere miljøvenlig transport”, tillægger Region Hovedstadens formand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Region Hovedstaden etablerede allerede i maj 2013 et elbilsekretariat, Copenhagen Electric, med ambitiøse mål om at øge antallet af elbiler i hovedstadsområdet. I sidste måned inviterede elbilsekretariatet alle danske kommuner, regioner og staten til et landsdækkende indkøbssamarbejde for elbiler. 

Samtidig er flere kommercielle elbilprojekter i gang på tværs af Øresund. Danske Clever planlægger at bygge 35 svenske ladestationer i samarbejde med Helsingborgbaserede Øresundskraft. I Danmark har Clever mere end 300 ladestandere. I 2013 købte tyskejede E.ON, med nordisk hovedkontor i Malmø, 770 danske ladestandere fra Better Place, som var gået i konkurs. 

Dermed ser strukturforskellene mellem Skåne og Sjælland ud til at mindske. Tidligere har man fra dansk side satset mere på brint- og eldrevne biler mens der i Skåne er opbygget en større infrastruktur for biogasdrevne biler.

I morgen fredag forventes det regionale udviklingsudvalg i Skåne at tage beslutning om at afsætte flere penge til Interregprojektet Next Move II med fokus på at udbygge flere tankstationer for brintdrevne køretøjer, blandt andet i Øresundsregionen. I dag er Region Skåne og Malmø kommune de eneste i Sverige, som har brintbiler og indtil videre er der kun tre brintbiler og en skånsk brintstation. Gennem samarbejdet Vätgas Sverige (Brint Sverige) skal der nu også opbygges en struktur for brintbiler i Stockholm og Gøteborg.

Tidligere i denne uge blev Danmarks femte brintstation indviet i Søborg af klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen. Næste år skal der være 11 brintstationer. Der er i dag 21 brintbiler, men målet er at nå 500 indenfor de næste tre år. Den danske brint produceres med overskudsel fra vin- og solenergi. Råvaren er almindeligt vand og i brintbilerne forvandles gasen til el med vand som eneste afgas. Satsningen på brintbiler er et led i Danmarks strategi for at blive mere uafhængig af fossile brændstoffer i 2050.

Et dilemma for satsningen på miljøvenlige biler er, at de statslige støtteregler er ved at blive ændret i både Danmark og Sverige. Øresundskomiteen fremhæver at elbiler har været fritaget fra dansk registreringsafgift siden 1984, men at denne regel kun gælder til slutningen af 2015. Derefter er spillereglerne ikke klarlagte. I Sverige planlægger regeringen at erstatte miljøbilspræmien med et form for bonussystem.

Hensigtserklæringen om miljøvenlige biler er vedtaget af det politiske samarbejde Øresundskomiteens forretningsudvalg og som omfattes af Københavns Kommune, Malmø stad, Lunds kommune, Helsingborgs stad , Landskrona stad, Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland samt KKR Hovedstaden og KKR Sjælland. (News Øresund)

Mest Læste

Annonce