"Danske børnefamilier lever i en presset tidsklemme. Fædre arbejder i gennemsnit 44 timer og mødre 36 timer. Vores undersøgelser viser, at mændene gerne vil gå seks-syv timer ned og kvinder fire-fem timer, så de tilsammen vinder 12 timer til at passe familien," siger arbejds- og familielivsforsker Thomas P. Boje fra Roskilde Universitet.

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Velfærd

24/03/2015 10:47

Mikkel Sarka

En hverdag, hvor ungerne mest er sammen med pædagoger, og hvor mor og far er kortluntede, når de endelig er hjemme. Børnefamilier kan have svært ved at finde balancen, og det bør der gøres noget ved, mener en stor del af danskerne.

I en ny undersøgelse, Analyse Danmark har lavet for Ugebrevet A4, svarer 43 procent, at de er enten enige eller helt enige i, at børnefamilier skal have ret til at kunne gå på deltid, mens de har børn under seks år. 47 procent af kvinderne og 37 procent af mændene efterspørger en lettere hverdag for forældre.

Undersøgelsen kommer samtidig med, at Enhedslisten i et nyt familiepolitisk udspil har foreslået, at forældre får en lovsikret ret til at gå på deltid.

Direktør i den familiepolitiske tænketank Cura Karen Lumholt er glad for det tydelige krav fra danskerne.

»Det overrasker mig faktisk, at så mange danskere melder klart ud på det her område, for nu har vi gennem årtier fået tudet ørerne fulde af, at det er vores egen skyld, at vi er pressede. Men jeg synes, det er positivt. Jeg mener også, det bør være en rettighed,« siger hun til Ugebrevet A4.

Undersøgelsens resultat kommer ikke bag på arbejds- og familielivsforsker Thomas P. Boje fra Roskilde Universitet. Han har forsket i, hvordan man kan gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt, så det imødekommer borgernes behov.

»Danske børnefamilier lever i en presset tidsklemme. Fædre arbejder i gennemsnit 44 timer og mødre 36 timer. Vores undersøgelser viser, at mændene gerne vil gå seks-syv timer ned og kvinder fire-fem timer, så de tilsammen vinder 12 timer til at passe familien,« siger Thomas P. Boje til Ugebrevet A4.

At danskerne er fristet af deltid, bliver understøttet af tal fra Danmarks Statistik. De viser, at der i 2014 var knap 25 procent på deltid. Heraf var det 35 procent kvinder og 14 procent mænd. Som det er i dag, er deltid mest normalt i social- og sundhedssektoren, hvor især kvinderne huserer.

I den private sektor – særligt i de højere betalte job, som især er besat af mænd – er deltid ikke normalt. Derfor opfattes det stadig som del af lavstatus-erhvervene, og den værdi, deltid skaber for hjemmet, anerkendes ikke, påpeger Karen Lumholt.

»Der er ganske enkelt ingen status forbundet med det, og hvis du beder om deltid, bliver du typisk betragtet som uambitiøs. Man burde i stedet værdsætte det og sige: ’Den her person forstår værdien af relationer og omsorg, og vedkommende har rent faktisk et liv ved siden af sit arbejdsliv’,« siger Karen Lumholt.

Det negative billede kan leder af Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv Helle Rosdahl Lund genkende. Men deltid behøver ikke at betyde lavere produktivitet. Det kan faktisk have den modsatte effekt, siger hun.

»Der er en tendens til at se ned på dem, der arbejder på deltid, og det skal vi væk fra. Du kan sagtens være en god og engageret medarbejder, selvom du arbejder 32 timer om ugen – måske endda en bedre medarbejder. Erfaringer viser, at folk på deltid er meget effektive,« siger Helle Rosdahl Lund til Ugebrevet A4.

Mest Læste

Annonce