Efter flere års tilløb: Professionshøjskoler fusionerer

Infrastruktur

02/11/2017

Nick Allentoft

Københavns Professionshøjskole bliver en realitet 1. marts 2018 og bliver med ca. 20.000 studerende en af Danmarks største videregående uddannelsesinstitutioner.

Bestyrelserne for Metropol og UCC har på møder i denne uge endeligt besluttet, at de to professionshøjskoler skal fusionere. Den nye professionshøjskole etableres med virkning fra 1. marts 2018 under forudsætning af Uddannelses- og Forskningsministerens endelige godkendelse.

”Jeg er glad for og tryg ved den beslutning, der nu er truffet. Den bygger på et grundigt forarbejde på tværs af Metropol og UCC. Vi skal nu i gang med det egentlige arbejde, nemlig at få vores organisationer til at vokse sammen og skabe et nyt, stærkt fællesskab,” siger UCC’s bestyrelsesformand, Carsten Koch.

Fra 1. marts 2018 etableres en interimsbestyrelse bestående af medlemmer fra UCC og Metropols nuværende bestyrelser. Interimsbestyrelsen skal fungere frem til 1. maj, hvor en permanent bestyrelse tager over. Metropols rektor, Stefan Hermann, bliver ny rektor for den nye Københavns Professionshøjskole.

”Den nye professionshøjskole bliver et fyrtårn i den danske uddannelsesverden. Med Metropol og UCC’s samlede kapacitet vil vi få stærkere faglige miljøer, der kan sætte nye standarder for professionsuddannelse, forskning, udvikling, efter- og videreuddannelse i tæt samarbejde med det omgivende samfund. Det er en vision og forpligtelse, vi nu giver håndslag på at løfte sammen,” siger Metropols bestyrelsesformand, René van Laer.

UCC’s rektor, Laust Joen Jakobsen, og Metropols rektor, Stefan Hermann, siger i en fælles udtalelse: 

”Godkendelsen af fusionsgrundlaget er startskuddet til, at vi nu kan skabe et stærkt fællesskab om den nye organisation. Det er et solidt fundament for de næste skridt, vi skal tage sammen mod etableringen af en ny, stærk professionshøjskole i København, der kan være dagsordensættende og eksperimenterende, så fremtidens velfærdsudfordringer mødes kvalificeret og offensivt.”

 

Om UCC og Metropol 

UCC har ca. 8.400 studerende fordelt på syv professionsbacheloruddannelser samt ca. 1.900 studerende og kursister på efter- og videreuddannelsesområdet. UCC har ca. 1.000 ansatte. 

Metropol har ca. 9.800 studerende fordelt på 17 professionsbacheloruddannelser samt ca. 1.300 studerende og kursister på efter- og videreuddannelsesområdet. Metropol har ca. 1.000 ansatte. 

Rationalet bag fusionen ifølge de to professionshøjskoler:
  • Etablere et bredere grundlag for et styrket samarbejde og samspil mellem forskellige uddannelsesretninger. Eksempelvis mellem pædagog- og socialrådgiveruddannelsen og mellem de terapeutfaglige sundhedsuddannelser
  • Styrke uddannelsernes videngrundlag og sikre forbedrede muligheder for at eksperimentere fagligt og didaktisk på tværs af uddannelsesretninger med henblik på at udvikle nye måder at organisere og praktisere læring
  • Sikre en større faglig dybde og diversitet i mere robuste faglige miljøer, der vil fremstå mere attraktive i konkurrencen om studerende, opgaver og ressourcer
  • Være en kompetent forsknings- og udviklingsaktør, der sikrer forskning inden for nye specialiserede fagområder, bl.a. gennem en professionel understøttelse af funding og internationalisering
  • Tilvejebringe investeringskraft i forhold til kvalificeret at udvikle og afprøve nye digitale løsninger på såvel det uddannelsesfaglige som på det administrative område
  • Tilgå aftagerne og strategiske samarbejdspartnere på efter- og videreuddannelsesområdet mere kompetent, sammenhængende og enkelt
  • Skabe robusthed i forhold til forskydninger i studievalg samt uddannelsespolitiske og bevillingsmæssige forandringer
 

Mest Læste

Annonce