Eksperter er enige: Ankestyrelsen handler ulovligt i sygedagpenge-skandale

Ledelse

08/02/2016 21:42

Nick Allentoft

Det er klart ulovligt, når Ankestyrelsen nu fratager en række borgere deres sygedagpenge.

Det slår flere jurister fast overfor DR’s Orientering på P1, efter at radioprogrammet kan løfte sløret for, hvordan Ankestyrelsen i januar er vendt på en tallerken og nu har frakendt en række sygemeldte de sygedagpenge, som styrelsen ellers selv har krævet udbetalt.

Velfærdsstat eller velfærdssamfund

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

Det handler om borgere, der i første omgang ulovligt eller ugyldigt har fået standset udbetalingen af sygedagpenge af deres kommune ved, at kommunen har set bort fra en række dokumenter og oplysninger vedrørende deres sygdom. Borgere, som Ankestyrelsen herefter først har givet medhold i sagen, men altså nu pludselig frakender sygedagpengene alligevel.

Læs også: Ny afsløring af spin. Styrelser vender kritik til stor tilfredshed

Ankestyrelsen oplyser, at den nu i stedet mener, at reglerne på området kun gælder fremadrettet og ikke for tidligere sager. Altså at kommunerne først siden december har haft pligt til at inddrage alle de oplysninger, der ligger på en sag, inden de træffer afgørelse om at stande udbetalingen af sygedagpenge.

Men denne nye praksis fra Ankestyrelsens side er ikke lovlig, forklarer lektor i socialret John Klausen.

- Det er ulovligt at sige, at det kun gælder fremadrettet i nye sager. Det har været gældende hele tiden, udtaler han til Orientering på P1.

Heller ikke professor i offentlig ret ved Aarhus Universitet Søren Mørup mener, at Ankestyrelsens nye praksis er i overensstemmelse med lovgivningen på området.

- Det er efter min vurdering ikke lovligt, forklarer han i Orientering på P1

En af dem, som Ankestyrelsen nu har frakendt sygedagpengene, er en kræftramt kvinde.

Hendes kommune lukkede for udbetalingen af sygedagpenge, så hun i flere år ingen penge fik udbetalt, selvom hun var i behandling. Kommunen så bort fra en psykologerklæring og tilbagemeldingerne på et praktiskforløb, hun havde været i på en social- og sundhedsskole.

Oplysninger, der ellers ville have dokumenteret, at hun fortsat skulle have udbetalt sygedagpenge.

Det gav Ankestyrelsen i første omgang kvinden medhold i og krævede, at hun fik udbetalt de sygedagpenge, kommunen ulovligt havde standset udbetalingen af. Men få dage senere trak Ankestyrelsen sin afgørelser tilbage og meddeler hende nu, at hun alligevel ikke har krav på at få pengene efterbetalt.

Det kommer bag på kvinden, som i radioprogrammet har ønsket at være anonym.

- Jeg synes ikke, at det er i orden. Det er ikke efter loven. Det er som at sige, ’vi kører som vi selv har lyst til’, siger hun til Orientering på P1.

Orientering på P1 har igennem flere uger gentagne gange spurgt Ankestyrelsen, hvorfor styrelsen har ændret kurs og nu pludselig mener, at kommunerne kun fremadrettet har pligt til at inddrage alle de oplysninger, der er tilgængelige i en sag, i det øjeblik, de træffer afgørelser om standsning af sygedagpenge.

Det har Ankestyrelsen imidlertid ikke ønsket at svare på.

Men det står klart, at Ankestyrelsen med sin nye praksis sparer landets kommuner for kræfter på at gennemgå tidligere sager, hvori de ulovligt eller ugyldigt har standset udbetalingen af sygedagpenge, og derved også undgår at skulle efterbetale penge.

Det er bare ikke en lovlig begrundelse for den nye praksis, påpeger professor i offentlig ret Søren Mørup.

- Det er sådan set ikke et spørgsmål, om det er krævende, eller om det bliver dyrt for staten eller kommunerne. Man skal handle i overensstemmelse med loven, og det kan man ikke forsøge at komme ud af, udtaler han til Orientering på P1.

Når der er i realiteten er rigtig mange sager og penge på spil, så skyldes det bl.a., at Højesteret i august sidste år slog fast, at kommunerne som udgangspunkt ikke må træffe afgørelser med tilbagevirkende kraft vedr. standsning af sygedagpenge. Det har kommunerne ellers gjort gennem en årrække.

Derfor er de for tiden ved at finde de sager frem, de er nødt til at genoptage i lyset af Højesterets dom. Og hvis princippet om, at en kommune skal inddrage alle relevante oplysninger, der findes på det tidspunkt, hvor kommunen træffer sin afgørelse, for at afgørelsen er gyldig, så vil kommunerne skulle efterbetale sygedagpenge til langt flere og i langt længere tid end hidtil antaget, påpeger lektor i socialret John Klausen.

Men det gør det ikke mindre ulovligt at lade være, forklarer han.

- Ankestyrelsen siger med det her brev, at almindelig forvaltningsretlige regler ikke var gældende før den 22. december 2015. Og det er ulovligt, udtaler han til Orientering på P1.

Den omtalte kvinde, der nu alligevel har fået frakendt de penge, hun skulle have haft udbetalt i sygedagpenge, er medlem af FOA. Hos fagforeningen overvejer man derfor lige nu at lægge sag an mod Ankestyrelsen, forklarer FOA’s næstformand, Mona Striib.

- Vi kan jo kun gå ad retsvejen. Og det må vi så gøre. Der ligger desværre en lang række sager. Vi tror faktisk, at der ligger rigtig mange, fordi vi kender til de afgørelser, hvor medlemmer får stoppet deres sygedagpenge. Derfor er der uden tvivl et økonomisk incitament bag ved Ankestyrelsens nye afgørelse, og det er vi dybt rystede over, siger hun til Orientering på P1.

Mest Læste

Annonce