Embedsmænd forlader sammenlagt ministerie i stort tal

Ledelse

22/02/2016 22:43

Nick Allentoft

Et af problemerne ved sammenlægningen af miljø- og fødevareministerierne siges at være nogle helt grundlæggende forskelle i kulturen, skriver Information.

Mens miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) er under et voldsomt politisk pres, kommer det nu frem, at hendes ministerium er ramt af medarbejderflugt. Siden sammenlægningen af Miljøministeriet og Fødevareministeriet den 28. juni 2015 er ca. 37 medarbejdere fratrådt alene i departementet, viser en opgørelse foretaget af medarbejderne selv. 

Tillidsrepræsentant i ministeriets departement, fuldmægtig Cecilie Heerdegen Leth, siger:

»Det, vi oplever blandt medarbejderne, er en vis bekymring for, om den personalemæssige side af sammenlægningen får tilstrækkelig opmærksomhed.«

Der er ca. 235 medarbejdere i departementet, som er det politiske niveau i organisationen, og hvor der nu begynder at ulme en vis uro. Departementet varetager sekretariatsbetjeningen af ministeren i sager, der kræver ministerens inddragelse, men medarbejderne fra de to gamle departementer savner at lære hinanden bedre at kende, at dele viden i tilstrækkelig grad på tværs af huset, og at der sikres ensartede forhold for personalet. 

»Noget af afgangen er forventelig, fordi folk finder nye udfordringer, men hvis afgangen fortsætter med samme hastighed, så vil jeg synes, det er bekymrende,« siger tillidsrepræsentanten. 
Ministeriet har de seneste uger fået hård kritik for regeringens store natur- og landbrugspakke med øgede udledninger af kvælstof. I de første år af pakkens levetid belastes vandløbene mere end oplyst til Folketinget, har eksperter udtalt til Berlingske. 

Allerede ved det nye ministeriums fødsel advarede kritikerne om, at landbrugets interesser ville trumfe miljøhensyn. Dette har også spillet en rolle for nogen, erfarer Information. En kilde i departementet siger:

 

»Som embedsværk er vi vant til skiftende regeringer og politikker, som vi loyalt arbejder for, men de seneste måneders politiske arbejde har presset citronen. Vi er mange, som oplever, at den kritiske faglighed og dialog er blevet ’overrulet’ af et ensidigt fokus på at tilfredsstille regeringen.«

Kilden ønsker at være anonym.  Det samme gælder en anden kilde:

»En del af opsigelserne er drevet af en uheldig kombination af dårlig personaleledelse, og at embedsmandshåndværket er kommet under pres til fordel for politikudvikling, fordi der er kommet en minister med en bunden opgave. Du kan godt leve med en dårlig personaleleder, som kan lære dig fremragende embedsmandshåndværk. Du kan også godt leve med en fremragende personaleleder med dårligt embedsmandshåndværk. Men ingen gider at arbejde for en chef, som er dårlig en håndværker og en dårlig leder.« 

Et af problemerne ved sammenlægningen af de to ministerier siges at være nogle helt grundlæggende forskelle i kulturen. Generelt har embedsmændene i Miljøministeriets departement i højere grad følt deres arbejde som et personligt kald, mens embedsmændene fra det gamle Fødevareministeriets departement mere har været generalister, har det heddet sig. De kunne arbejde mange andre steder end lige netop i det ministerium.

Samtidig har departementets ledelse i det nye ministerium været fokuseret på, at den nye minister, Eva Kjer Hansen (V), ikke skulle lide under ringere betjening som følge af sammenlægningen. 
Medarbejderne ser nu frem til en trivselsundersøgelse, som er bebudet senere i år.

Afdelingschef Charlotte Ahrendt Steen bekræfter, at ca. 37 medarbejdere har forladt departementet siden sammenlægningen.

»Det er et højt tal. Også for højt. Men jeg tænker, at det skyldes efterdønningerne af sammenlægningen. Det er noget, vi i ledelsen har fokus på,« siger hun.
Afdelingschefen kan ikke genkende billedet af, at embedsmænd ’overrules’ for at tilfredsstille regeringen.

»Men det får mig til at tænke, at jeg på førstkommende samarbejdsudvalgsmøde bør tage emnet op og vende det.« 

Mest Læste

Annonce