Færre borgere under 40 år får nu tilkendt førtidspension

Velfærd

28/8/14 9:26

Nick Allentoft

I andet kvartal 2014 fik færre borgere under 40 år tilkendt førtidspension. Det viser seneste statistik fra Ankestyrelsen, som du kan se her.

Reglerne om tilkendelse af førtidspension til borgere under 40 år er ændret fra og med 2013.  

17 procent af de borgere, der i andet kvartal 2014 fik tilkendt førtidspension, var under 40 år. Til sammenligning var 27 procent i første kvartal 2012 under 40 år. 

Fortsat uændret niveau for tilkendelse 

Kommunerne tilkendte i 2. kvartal 2014 1.234 førtidspensioner. Det er en lille stigning i forhold til samme kvartal sidste år, hvor 1.171 fik tilkendt førtidspension. 

I 2. kvartal 2014 tilkendte kommunerne 1.234 førtidspensioner. Det er 5 procent flere tilkendelser end i 2. kvartal 2013, hvor 1.171 borgere fik tilkendt førtidspension. Antallet af tilkendelser i 2. kvartal 2014 er således på niveau med de seneste 4 kvartaler, se figur 2 og tabel 1. Der har efter 1. kvartal 2014 stort ikke været nye sager om tilkendelser og afslag efter 2003-ordningen.    Faldet i antallet af tilkendelser i 2013 og 1. halvår 2014 i forhold til 2012 skal ses i sammenhæng med den nye lovgivning, der trådte i kraft 20131, og som blandt andet indebærer, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. I stedet skal arbejdsevnen søges udviklet ved en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb.    Personer, der er 40 år eller derover, skal tilsvarende tilbydes ressourceforløb, og der kan ikke tilkendes førtidspension, hvis det vurderes, at arbejdsevnen kan forbedres gennem aktivering, behandling, revalidering, ressourceforløb eller på andre måder. Der vil således være en vis forsinkelseseffekt i antallet af afgørelser som følge af, at de fleste borgere efter de nye regler skal deltage i ressourceforløb, før der tages stilling til, om der skal igangsættes en førtidspensionssag. Det har desuden taget tid for kommunerne at foretage omstillingen til de nye arbejdsgange og tværfaglige samarbejdsformer mellem de kommunale forvaltninger og regionernes kliniske funktion mv. Niveauet for antallet af tilkendelser i de  kommende år kan derfor ikke uden videre vurderes ud fra niveauet i 2013 og 1. halvår 2014. 

 

Yderligere data og informationer om både kommune- og nævnsafgørelser er tilgængelige via ”Tal fra Ankestyrelsen” på Ankestyrelsens hjemmeside: www.ast.dk. 

Læs hele statistikken.

Annonce