Fire nye områder udpeget: Her er ghettolisten

Infrastruktur

05/12/2016 08:09

Nick Allentoft

Ledighedsprocenter fra 30 til over 50 kendetegner blandt andet ghettoområderne. Se listen her.

Listen over udsatte boligområder udarbejdes på baggrund af faktorer som bl.a. uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitetsniveau og andel borgere med ikke vestlig baggrund.

De senere år har det primært været faldende kriminalitet, der har løftet boligområder væk fra listen, og den udvikling fortsætter på årets liste, hvor tre ud af fire områder udgår pga. faldende kriminalitet. Det er primært lavt uddannelsesniveau, der skubber de nye boligområder ind på ghettolisten.

Regeringen ønsker at fortsætte arbejdet med at nedbringe antallet af udsatte boligområder, som i år er uændret i forhold til år 2015. 

LÆS OGSÅ: Ghettofrie Aalborg: Vi er sluppet af med et skidt stempel

-    Der findes allerede en lang række værktøjer i den eksisterende lovgivning, som vi kan gøre brug af, når vi sammen med kommunerne og boligselskaberne skal tage hånd om de udfordringer, de udsatte boligområder står overfor. Det gælder blandt andet puljemidler til en styrket koordinering i udsatte boligområder, uddannelses- og beskæftigelsesindsatser, samt et vedvarende fokus på at bekæmpe ungdomskriminalitet, udtaler transport- bygnings og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

I regeringsgrundlaget for den nye VLAK-regering er der desuden lagt op til en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet, som bl.a. giver en klar rollefordeling mellem kommuner, politi og andre aktører. I regeringsgrundlaget er der derudover et øget fokus på folkeskolens evne til at løfte de svageste elever og styrke vejene til en ungdomsuddannelse for denne gruppe.
 
Der er 13 boligområder på årets liste, som har været på ghettolisten i alle år siden 2010. Boligområderne på listen i 2016 er især kendetegnet ved høj ledighed, relativt mange ikke-vestlige indvandrere og beboere med lavt uddannelsesniveau.

Disse boligområder indgår på listen pr. 1. december 2016   København  Bispeparken fsb Bispeparken (1-22) Mjølnerparken Lejerbo, København 270-0 Mjølnerparken Tingbjerg/Utterslevhuse Samvirkende Boligselskaber 3026 Tingbjerg I Tingbjerg/Utterslevhuse Samvirkende Boligselskaber 3028 Tingbjerg II Tingbjerg/Utterslevhuse Samvirkende Boligselskaber 3029 Tingbjerg III Tingbjerg/Utterslevhuse Samvirkende Boligselskaber 3030 Tingbjerg IV Tingbjerg/Utterslevhuse Samvirkende Boligselskaber 3031 Tingbjerg V Tingbjerg/Utterslevhuse Samvirkende Boligselskaber 3040 Utterslevhuse Tingbjerg/Utterslevhuse fsb Tingbjerg I (1-43) Tingbjerg/Utterslevhuse fsb Tingbjerg II (1-50)   Høje-Taastrup  Charlotteager Boligforeningen VIBO 121, Charlotteager I Charlotteager Boligforeningen VIBO 135, Charlotteager II Charlotteager Danske Funktionærers Boligselskab 93/04, Charlottegården Gadehavegård Danske Funktionærers Boligselskab 93/43, Gadehavegård Tåstrupgård Boligselskabet AKB, Taastrup 1903-3,Tåstrupgård   Greve  Askerød Vridsløselille Andelsboligforening 11, Askerød   Køge  Karlemoseparken Boligselskabet Sjælland 21, Karlemoseparken   Roskilde  Rønnebærparken/ÆblehavenBoligselskabet Sjælland 235, Rønnebærparken Rønnebærparken/ÆblehavenBoligselskabet Sjælland 35, Æblehaven   Holbæk  Agervang Lejerbo, Holbæk 123-0, Havevang/Agervang Agervang Lejerbo, Holbæk 166-0, Agervang/Engvang   Slagelse  Motalavej BoligKorsør 15, Fasanstien/Egernsundvej Motalavej BoligKorsør 21, Motalavej/Egersundvej Motalavej BoligKorsør 35, Motalavej Ringparken, Fællesorganisationens Boligforening23 Ringparken, Fællesorganisationens Boligforening24 Ringparken, Fællesorganisationens Boligforening26 Ringparken, Fællesorganisationens Boligforening32 Ringparken, Slagelse almennyttige Boligselskab Schackenborgvænge   Odense  Solbakken CIVICA 304, Påskeløkken Solbakken CIVICA 311, Solbakken Solbakken Fyns almennyttige Boligselskab 61 Riisingsparken Solbakken Odense Boligselskab 2, Smedeløkken Vollsmose CIVICA 013, Granparken Vollsmose CIVICA 014, Egeparken Vollsmose CIVICA 015, Hybenhaven Vollsmose CIVICA 315, Lærkeparken Vollsmose CIVICA 318, Bøgeparken Vollsmose CIVICA 322, Slåenhaven Vollsmose Fyns almennyttige Boligselskab 15 Fyrreparken Vollsmose Fyns almennyttige Boligselskab 16 Birkeparken Vollsmose Fyns almennyttige Boligselskab 17 Tjørnehaven   Svendborg  Byparken/Skovparken Svendborg Andels-Boligforening 14, Skovparken   Sønderborg  Nørager/Søstjernevej Sønderborg Andelsboligforening 24, Søstjernevej/ Søgræsvej/ Koralvej/Konkylievej/Ringbakken Nørager/Søstjernevej Sønderborg Andelsboligforening 35, Nørager   Esbjerg  Stengårdsvej Ungdomsbo 13, Ringparken II Stengårdsvej Ungdomsbo 14, Ringparken III + IV Stengårdsvej Ungdomsbo 18, Ringparken V Stengårdsvej Ungdomsbo 8, Ringparken I   Fredericia  Korskærparken Boli.nu i Fredericia 10, Korskærparken Korskærparken Boli.nu i Fredericia 11, Stendalparken Korskærparken Boligkontoret Fredericia 214, Korskærparken Korskærparken Boligkontoret Fredericia 307, Korskærparken Korskærparken Boligkontoret Fredericia 405, Korskærparken

 

Baggrund om ghettolisten

I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør transport-, bygnings- og boligministeren hvert år den 1. december en liste over ghettoområder.

Listen omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, der opfylder mindst 3 af følgende fem kriterier:   1. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelseoverstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år). 2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. 3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år). 4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe. 5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen(*).   På listen pr. 1. december 2016 er der 25 boligområder, hvilket er samme antal, som på listen i 2015. Der er fire nye områder på listen og fire områder, som forlader listen.   Faldet i antallet af områder på listen skyldes primært en nedgang i antallet af dømte. Modsat er det for to af fire boligområder lavt uddannelsesniveau, der er årsagen til at områderne kommer på listen. De øvrige to områder er kommet med på listen på grund af en stigning i andelen af beboere med ikke vestlig baggrund og faldende indkomst.   Områderne på den nye liste er vist i tabel 1 nedenfor. Tabellen viser kriterieværdierne for de enkelte områder samt, hvilke områder der er nye på listen i  forhold til den foregående liste. I tabel 2 ses de områder, der er udgået af listen Side 2/6 for 2016 i forhold til 2015.   *)Danmarks Statistik har stoppet udgivelsen af den indkomstvariabel, der hidtil har været anvendt til beregning af ghettolistens gennemsnitlige indkomst. Fra og med i år anvender Transport-, Bygnings- og Boligministeriet derfor Danmarks Statistiks nye indkomstvariabel til beregning af listen. Den nye variabel indeholder flere indkomstkomponenter end den foregående, herunder boligstøtte og børnefamilieydelse. Kriteriet navngives uændret som den gennemsnitlige bruttoindkomst.     

Mest Læste

Annonce