Her hjemløse David Skov foran det hus, som han boede i en kort periode. Men aldrig fik råd til. Foto: Ilona Gondesen

Flere beder kommunen om hjælp til uforudsete udgifter

Velfærd

18/04/2017 11:06

Nick Allentoft

Et stigende antal kontanthjælpsmodtagere beder kommunen om hjælp til uforudsete udgifter, som budgettet ikke kan rumme. Det oplever flere af landets største kommuner.

Kommuner som Roskilde, Esbjerg og Kolding modtager flere ansøgninger om ekstraordinær hjælp, efter at det omdiskuterede kontanthjælpsloft er trådt i kraft.

Det kan være til sygebehandling, husleje, tandlægeregninger eller andre typer udforudsete udgifter, skriver Avisen.dk

I Kolding Kommune arbejder man med flere projekter til udsatte. Det kan være årsag til, at man har fået 47 procent flere ansøgere til ydelser, mener Susanne Nyland, kommunens chef for økonomisk rådgivning.

- Vi oplever at alle, såvel internt i kommunen som eksternt, for eksempel tandlægerne er blevet mere bevidste om at vejlede borgerne omkring de økonomiske muligheder. Herunder at der er mulighed for at søge om hjælp til egenbetaling af tandbehandlingen, skriver Susanne Nyland i en mail til Avisen.dk.

LÆS OGSÅ: Antallet af fattige fordoblet på få år

34.094 danskere har fået skåret i ydelsen som følge af kontanthjælpsloftet, der trådte i kraft den 1. oktober sidste år. Det kan betyde 2.000-4.000 kroner færre penge hver måned for den enkelte modtager. 

I en rundspørge, som Avisen.dk har foretaget blandt socialchefer i landets kommuner, som 30 har svaret på, fremhæver 62 procent, at der gives flere enkeltydelser. 48 procent mener, at det sker en gang om måneden eller oftere.

Kommunerne Aarhus, Aalborg, Kolding og Guldborgsund har betalt flere penge til kontanthjælpsmodtagere i enkeltydelser, efter loftet trådte i kraft. Modsat har København og Slagelse haft et fald. 

I Ishøj Kommune mærker man, at flere søger ydelser nu end tidligere. Det mener faglig leder Betina Havmand Demir. 

- Vi får flere ansøgninger om enkeltydelser, men vi har ikke bevilget flere ydelser. Vi vurderer sagerne enkeltvis, men kan ikke give støtte fordi en borger har færre penge på grund af kontanthjælpsloftet. Det, vi i stedet kan hjælpe med, er økonomisk rådgivning, når en borger har færre penge, fordi der bliver skåret i boligstøtten, siger hun.

Gladsaxe er en af de kommuner, som forudså, at kontanthjælpsloftet ville betyde, at flere borgere blev berettiget til enkeltydelser. På forslag fra SF besluttede kommunen derfor at forhøje puljen til disse ydelser med 500.000 kroner på 2017-budgettet.

- Det er der, vi i nogle tilfælde kan gå ind og afbøde konsekvenserne af kontanthjælpsloftet, for det er klart, at vi er bundet på hænder og fødder af lovgivningen, siger Serdal Benli, viceborgmester i Gladsaxe Kommune (SF).

Ifølge beslutningen forventer kommunen, at der kan blive tale om at dække udgifter til medicin, tandbehandling, flytning samt andre uforudsete poster. Gladsaxe Kommune har oplevet et stigende antal ansøgninger om enkeltydelser, men de skyldes ikke alle kontanthjælpsloftet, mener man.

Ikke alle kommuner har oplevet en stigning. I Københavns Kommune har man udbetalt 22 procent mindre støtte i 2016 sammenlignet med 2015. Og kommunen har heller ikke modtaget flere ansøgninger, skriver Knud Andersen, borgercenterchef i Borgercenter Voksne, Københavns Kommune.

- Vi laver fremskudt vejledning på jobcentrene, og afværger formentlig dermed nogle af de udsigtsløse ansøgninger. Og så har vi gennem de seneste 5 år haft fokus på vores afgørelsespraksis og følger Ankestyrelsens afgørelser nøje. Dermed er der flere som får afslag, og som konsekvens formentlig også færre som søger, skriver Knud Andersen.

Formanden i Foreningen for socialchefer Helle Linnet kan godt se de store forskelle blandt kommunerne. Hun kan dog ikke forklare, hvordan de opstår. 

- Man må jo sige, at der er forskel på enkeltydelser, og hvad de går til. Men vi har jo ikke set den udflytning på boligerne, som vi frygtede på boligområdet. 

Hun peger dog på, at kommunerne har forsøgt at være mere imødekommende på boligområdet efter kontanthjælpsloftet trådte i kraft. Det har givet mulighed for, at man kan søge støtte til indskud til lejlighed. Noget som man ikke har støttet tidligere. 

- Før ville vi ikke give bevilling til indskud til bolig, hvis man allerede havde et sted at bo. Men nu vil vi gerne yde hjælp til, at man kan få en billigere bolig, hvis vi kan se, at den bolig de bor i er for dyr, siger Helle Linnet.

Historien er delt af Avisen.dk 

Mest Læste

Annonce