FOA, 3F og Lærerne går i kamp for folkeskolen: Skal være Fællesskabets skole

Velfærd

01/11/17 6:30

Nick Allentoft

Ny antologi og et dogmesæt fra de tre forbund skal sætte fokus på folkeskolen som en demokratisk grundpille og en forudsætning for, at det enkelte barn kan vokse op og deltage i og bidrage til samfundet.

Kundskaber, dannelse, rummelighed, demokrati og afsættet til det gode liv. Med disse ord beskriver formændene for FOA, 3F og Danmarks Lærerforening landets nok vigtigste samfundsinstitution: Folkeskolen.

Sammen udgiver de tre forbund i dag en antologi med 14 indlæg af blandt andre tv-vært og journalist Abdel Aziz Mahmoud, tidligere udenrigsminister Per Stig Møller og Renée Toft Simonsen, psykolog, forfatter og model. Heri fortælles historien om hvor stor en betydning folkeskolen har haft for dem.

Med antologien og fem fælles dogmer ønsker de tre forbundsformænd at igangsætte en helt nødvendig debat om vigtigheden og udviklingen af en velfungerende folkeskole: Fællesskabets skole.

”Folkeskolen er den største og vigtigste kulturbærende institution, vi har. Det er her, børn fra alle samfundslag mødes og knytter bånd på tværs af socialgrupper, etnicitet og religion. Det giver det fælles udgangspunkt, der er en af grundpillerne i vores demokrati. Derfor er det fantastisk, at vi sammen med 3F og FOA kan sende et klart signal om, og at skolen skal prioriteres politisk” siger formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen

Såvel bog som dogmer håber de tre forbundsformænd vil inspirere de mange kandidater, der stiller op til kommunalvalget den 21. november og det kommende folketingsvalg. For der er behov for at slå ring om folkeskolen.

Et stigende antal elever siver fra folkeskolen til privatskolen, hvor hvert sjette barn i dag går. Igennem de seneste årtier er folkeskolen blevet stadig mere udfordret med et stigende antal elever i klasserne og et dalende overskud til at løfte den elev, der i en periode måtte have brug for ekstra faglig og social støtte. Men taber vi eleverne her, risikerer de livet igennem at være begrænsede i deres muligheder.

”Folkeskolen er helt afgørende for vores sammenhængskraft. Det handler om, at alle børn skal havde bedste muligheder. Med denne bog får vi vist, hvor vigtig folkeskolen har været for de medvirkende - og gennem deres historier – hvor vigtig folkeskolen er for os alle. Jeg kan ikke komme i tanke om en sag, der er vigtigere at kæmpe for, end denne,” siger Per Christensen, 3F’s formand.

Netop derfor er de tre organisationer gået sammen i arbejdet for at forbedre folkeskolen.

”Kampen for den gode folkeskole er for vigtig at overlade til lærerne alene. Skolen kan modvirke ulighed senere i livet og give alle lige muligheder ved at gøre noget forskelligt for elever med forskellige forudsætninger. Det er hverken en fagspecifik eller partipolitisk kamp. Det gælder børnenes hverdag og trivsel her og nu, og det gælder deres muligheder på lang sigt. Derfor er det et fælles anliggende for samfundet i sit hele,” siger FOA-formand Dennis Kristensen.

De fem dogmer for Fællesskabets skole, som forbundsformændene fremsætter, lyder:

1. Alle børn får lige muligheder.

2. Alle børn sikres grundlæggende kundskaber og sociale kompetencer.

3. Alle børn lærer at tilegne sig viden.

4. Alle børn lærer kritisk at vurdere udsagn og informationer.

5. Alle lærer at respektere alle.

 

 

Annonce