Gå helt ned med affaldet: Regel om affaldsskakter i nye højhuse er forsvundet

Infrastruktur

06/9/17 9:47

Nick Allentoft

I det nye bygningsreglement - BR15 - er det ikke længere et krav, at der skal etableres affaldsskakte i nye etageejendomme over tre etager.

En lille detalje i bygningsreglementet gør ikke livet nemmere for ældre og handicappede. Tværtimod skal de nu vænne sig til at bære det daglige husholdningsaffald ned, da det ikke længere er et krav at etablere affaldsskakte i etageejendomme.

- Det er stærkt kritisabelt, at man nu fjerner kravet om, at der skal være affaldsskakte i alle ejendomme, der er højere end tre etager, siger miljøkonsulent i Dansk Byggeri, Simon Stig-Gylling, i en kommentar til de ændringer i bygningsreglementet, som kommer til at betyde, at alle skal bære deres daglige husholdningsaffald ned ad trappen for at undgå fx lugtgener.

- Det vil skabe et helt usædvanligt dagligt besvær - især for ældre og gangbesværede, der skal have andre til at bære deres affald ned. Det er et uværdigt og uretfærdigt forslag, siger Simon Stig-Gylling.

 

Ikke mindre affaldssortering med affaldsskakte

Ændringerne skal blandt andet sikre, at fx glas, papir og metal til genanvendelse ikke bliver kastet i affaldsskakten sammen med det daglige husholdningsaffald. Det er i følge Dansk Byggeris Miljøsektion en helt unødvendig bekymring.

- Danskerne sorterer på livet løs, og de sagtens kan skelne mellem det husholdningsaffald, der må komme i en affaldsskakt og det, der skal ned i gården, siger Simon Stig-Gylling og fortsætter:

- Derfor er det en helt unødvendig ændring af reglerne. Affaldsskakte er den bedste løsning i bygninger med mange trapper.

Miljøsektionen i Dansk Byggeri opfordrer derfor til, at bygningsreglementet præciserer kravene til de arealer, der etableres, så borgerne kan komme af med det affald, der skal genbruges.

- Reglementet bør have fokus på at vejlede præcist i forhold til de stadig mere specifikke krav til affald og genanvendelse. Det er fx uklart, når man nøjes med at beskrive, at placeringen af affaldsarealer skal være "i umiddelbar nærhed af bygningens hovedindgange". Det kan ikke bruges til at bygge efter, pointerer Simon Stig-Gylling.

 

Se det nye Bygningsreglement om affaldshåndtering