Gode transportforslag bør nyde fremme

Infrastruktur

14/02/2011 11:08

Nick Allentoft

Jeg vil starte med at rette en varm tak til Stig Langvad for stafetten. Det er dejligt at få lejlighed til at bidrage til en konstruktiv debat om, hvordan vi forbedrer mulighederne i hverdagen for vore handicappede medborgere.
Af Kristian Pihl Lorentzen, folketingsmedlem og trafikordfører for Venstre

 

Og tak for de tre konkrete forslag til forbedringer inden for transportområdet. Det er befriende når Stig Langvad slår til lyd for, at gode initiativer ikke behøver at være udgiftskrævende. For ofte handler det jo om at gøre tingene på en klogere måde – og at tænke gode initiativer ind i planlægningen fra starten. Så behøver det ikke nødvendigvis at koste mere. Ikke uvæsentligt i en tid efter global finanskrise.

Jeg er helt enig i målet om at lokke flere passagerer i den kollektive transport. Hvis flere danskere tager tog, bus eller metro vil vi minimere trængslen på veje og sikre et bedre miljø. Derfor er det glædeligt, at vi har sat gang i en lang række målrettede investeringer, der vil gøre kollektiv transport til et mere attraktivt valg i fremtiden. Og vi skal videre ad den vej i de kommende år.

Jeg støtter det konkrete forslag om, at handicappede bør kunne medtage en ledsager på fribillet selvom der er tale om en rejse inden for samme region/lokalområde – og ikke blot på fjernrejser med DSB. En sådan udvidelse af ledsageordningen vil næppe koste skatteyderne ret meget, men vi vil få flere handicappede med kollektiv transport. Man kunne starte med at lave det som en forsøgsordning i et udvalgt trafikselskab, fx Movia – gerne allerede fra medio 2011.

Jeg støtter også det konkrete forslag om tydelig skiltning på perroner, så brugere af kørestole eller rollator nemt og sikkert kan komme på lavgulvs-tog. Det bør være muligt at få sådanne skilte opsat i løbet af første halvår af 2011.

Forslaget om hjælp til påstigning i bybusser er også godt. Det er ikke hensigtsmæssigt at busser indrettes med kørestolsramper uden at der er assistance ved påstigning.

Jeg vil nu fremsende Stig Langvads tre konkrete forslag til transportminister Hans Chr. Schmidt med anbefaling af, at de fremmes hurtigst muligt – og helst allerede i 2011.

Jeg vil nu fremsende Stig Langvads tre konkrete forslag til transportminister Hans Chr. Schmidt med anbefaling af, at de fremmes hurtigst muligt – og helst allerede i 2011.

Lokale initiativer til øgede muligheder i hverdagen?

Et vigtigt mål i handicappolitikken lokalt og på landsplan er at sikre handicappede muligheder for at indgå i samfundet på lige fod med andre borgere. Herunder også i fritids-og kulturlivet. Jeg tror på behovet for en stærk dialog mellem kommunalpolitikere, landspolitikere og handicaporganisationer som nødvendig for at opnå konkrete resultater/forbedringer.

Jeg vil gerne fortsætte videre i det spor, som Stig Langvad har givet bolden op til. Hvad kan der – uden væsentlige merudgifter - lokalt gøres for at give handicappede borgere forbedrede muligheder for at deltage i aktiviteter?

Stafetten går til Thorkild Olesen

Denne stafet vil jeg gerne sende videre til Thorkild Olesen, der er formand for Dansk Blindesamfund.

Kære Thorkild Olesen

Hvad kan der lokalt gøres for at forbedre mulighederne for at handicappede medborgere kan deltage i kultur- og fritidslivet uden at det - i en tid med knappe ressourcer - medfører væsentlige merudgifter? Kan vi planlægge og gøre tingene på en bedre måde? Er der noget i lovgivningen, der forhindrer iværksættelse af fornuftige tiltag, der er tilpasset forholdene i den enkelte kommune?
 

Mest Læste

Annonce