Hun skal gøre danske fødevarer verdenskendte

Ledelse

06/03/2017 07:58

Nick Allentoft

Det nyoprettede Fødevarepartnerskab får adresse på Axelborg og direktøren kommer fra en stilling som chefkonsulent i Dansk Industri.

Lise Walbom begyndte den 1. marts på jobbet som administrerende direktør for Fødevarepartnerskabet, der skal gøre Danmark verdenskendt som et førende fødevareland.

Første opgave for Fødevarepartnerskabets direktør Lise Walboms bliver at etablere et sekretariat med fire til seks medarbejdere, der skal promovere Danmark som fødevareland. Sekretariatet får til huse på Axelborg i København, men indtil lokalerne er klar til indflytning, sidder Lise Walbom i Miljø- og Fødevareministeriets departement på Slotsholmen 12 i København.

Lise Walbom kommer fra en stilling som chefkonsulent i Dansk Industri, og hun glæder sig til at samarbejde med hele fødevareklyngen om profilering af Danmark som førende fødevareland og sikre, at de dygtigste talenter vil arbejde i den danske fødevareklynge.

Lise Walbom er 45 år og uddannet agronom på Den Kongelige veterinær- og Landbohøjskole (KVL) og har ligeledes en diplomuddannelse i ledelse.

Fakta om partnerskabet

  • Det nye Fødevarepartnerskab er aftalt i Fødevare- og landbrugspakken fra december 2015 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.
  • Det er et privat partnerskab, der skal arbejde for hele den danske fødevareklynge efter samme model som State of Green, der arbejder for at øge eksporten af grøn teknologi.
  • Partnerskabet tegnes af en bestyrelse, der består af Arla, Danish Crown, DLG, Carlsberg, NNF, DI, Landbrug & Fødevarer, Miljø- og Fødevareministeriet, Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet.  Øvrige bidragsydere til Fødevarepartnerskabet er Novozymes, Chr. Hansen, FOSS, Royal Greenland, DLF Trifolium og Danish Agro. Formand for bestyrelsen er Torben Ladegaard, der er tidligere topchef i FOSS.
  • I Fødevarefortællingen har parterne vurderet, at der er et potentiale for at øge eksporten med 30-50 mia. kroner og skabe 10.000-15.000 arbejdspladser i fødevareklyngen sammenlignet med 2012.
  • Parterne bag Fødevare- og landbrugspakken har afsat 20 mio. kroner til partnerskabet i en periode på fire år. De private virksomheder og organisationer skal bidrage med et tilsvarende beløb.
  • Fødevarefortællingen har afsæt i Vækstplan for Fødevarer, der er en aftale fra april 2014 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Mest Læste

Annonce