Kære Helle Linnet – vi er allerede i gang med oprydningen

Politik

22/5/17 8:53

Nick Allentoft

"Helle Linnet fortæller, at socialcheferne ikke ved nøjagtigt, hvad der forventes af dem. Det billede kan jeg ikke genkende," skriver Mai Mercado i et svar til formanden for FSD.

Lad os tage ansvar for oprydningen sammen.

Det er overskriften på formanden for landets socialchefer, Helle Linnets, indlæg om kritik af Børne- og Socialministeriet fra Rigsrevisionen.

Men lad os lige begynde samme sted: Massive forandringer for dokumentation og viden er allerede i gang, og det har Børne- og Socialministeriet et tæt samarbejde med KL og kommunerne om.

Vi er undervejs med en gennemgribende sanering af kommunale data, så det fremadrettet kun er det væsentligste, der indberettes nationalt. Bl.a. har vi lige sammen med KL fjernet 44 pct. af indberetningskravene på fire centrale statistikker på socialområdet, som kommunerne nu slipper for.

Helle Linnet fortæller, at socialcheferne ikke ved nøjagtigt, hvad der forventes af dem. Det billede kan jeg ikke genkende.

For det første, så er der – og skal der jo være – et kommunalt ansvar for at sætte serviceniveauer og indrette indsatsen. For det andet bruger vi fra Børne- og Socialministeriets side mange kræfter på at udstikke den retning, som jeg håber og tror, at mange socialchefer lytter til. Et eksempel er regeringens 10 mål for social mobilitet, der jo sætter en klar retning for, hvad regeringen ønsker, at kommunerne arbejder for. Derfor sender Børne- og Socialministeriet sammen med KL kommunernes egne tal for regeringens mål for social mobilitet til samtlige kommunal- og socialdirektører i landet.

Kritikken fra Rigsrevisionen går ganske rigtigt på, at ministeriet ikke har indsamlet og brugt data til at dokumentere effekten af de sociale indsatser i tilstrækkeligt omfang. Det har jeg taget til efterretning og er i øvrigt enig i, at det er vigtigt at få mere viden om effekterne af indsatserne på det sociale område. Her skal vi huske på, at data trods alt kun er en del af arbejdet med at basere socialindsatsen på viden om, hvad der virker.

Børne- og Socialministeriet har efterhånden opbygget en stor pakke af redskaber, der skal understøtte kommuners og praktikeres arbejde i at sikre indsatser, der virker. Nogle gode eksempler er Vidensportalen, et redskab til at måle lovende praksis og en håndbog til at sikre kvalitet og udvikling i botilbud. Det er at finde på Socialstyrelsens hjemmeside sammen med en lang række andre redskaber.

Så kære Helle Linnet, lad os begynde samme sted, når vi sammen finder de gode sociale løsninger.

 

Annonce