Mangler plads på intensiv: Flytter patienter mellem sygehuse

Velfærd

22/8/16 10:08

Nick Allentoft

Intensiv patienter flyttes rundt mellem sygehuse. I Køge er det helt galt, skriver DR Sjælland.
Afdeling på Køge Sygehus er den intensivafdeling i landet, der flytter flest patienter, og det sker, fordi der mangler plads. Det skriver DR Sjælland.   - Det er meget alvorligt og ligeså alvorligt som at give for meget eller unødig medicin. Det udsætter patienterne systematisk for risici, der er helt unødvendige, siger Dorte Steenberg, der er næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

En rapport fra Arbejdstilsynet, som DR Sjælland har fået aktindsigt i, viser, at intensivafdelingen i Køge er plaget af et ekstremt højt arbejdspres.

Det skyldes blandt andet, at der kommer flere patienter, end afdelingen kan klare. Derfor bliver mange transporteret rundt på landevejene.   - De risikerer at blive mere syge og få komplikationer og det har betydning for, hvor lang tid de er indlagt plus den utryghed, det skaber, for patienter og pårørende pludselig at blive flyttet rundt, siger Dorte Steenberg til DR Sjælland.   Ifølge Jens Stenbæk (V), der er formand for regionsrådet i Region Sjælland, er det hele tiden regionens ønske at minimere overflytninger mellem sygehuse.   - Det inden for de rammer og aftaler, vi har med de enkelte sygehuse, så er sygehusene skal løse problemerne, siger han.   Jens Stenbæk påpeger overfor DR Sjælland, at sygehusene kan søge regionsrådet om flere penge, hvis de ikke kan løse problemerne.   Ifølge Dorte Steenberg fra Dansk Sygeplejeråd står sygeplejersker og læger på Køge Sygehus overfor helt urimelige valg, når de enten giver ekstra beroligende medicin eller flytter patienterne.   - Der er ingen af de to løsninger (ekstra beroligende medicin eller overflytning, red.), som er acceptable overhovedet, siger hun og fortsætter:   - Det er nødløsninger, som man bruger systematisk på hospitalet.   Hun mener, det er uacceptabelt, hvis der udelukkende bliver taget hensyn til økonomien. Regionsrådsformand venter i første omgang på, om sygehusledelsen på sygehuset i Køge kan finde flere sengepladser inden for deres nuværende rammer.   - Hvis ikke de kan det, så forventer jeg, at sygehusledelsen kommer med en ansøgning til regionsrådet, som vi kan tage stilling til, om der skal gives flere penge til flere sengepladser, siger Jens Stenbæk (V).

Annonce