Miljø- og Fødevareministeriet vil ansætte 20 flygtninge

Velfærd

05/10/2016 07:30

Nick Allentoft

Flygtningene vil blive ansat i to år og få tilrettelagt et forløb, som tager udgangspunkt i sprogkundskaber og andre færdigheder. De vil få tilbudt bl.a. danskundervisning, og målet er, at de efter ansættelsen er egnet til det danske arbejdsmarked.

Miljø- og Fødevareministeriets institutioner i hele landet går nu i gang med at ansætte flygtninge. De første nye job er netop opslået.

I alle hjørner af Miljø- og Fødevareministeriet vil man i løbet af efteråret og begyndelsen af 2017 byde velkommen til en række nye medarbejdere.

I dag er de første 10 af 20 nye stillinger slået op, og det særlige ved dem er, at de er målrettet flygtninge mellem 18-40 år, der har minimum fem års opholdstilladelse i Danmark.

Stillingerne er en del af Integrationsgrunduddannelsen, som blev aftalt under forårets trepartsforhandlinger. 

Integration - det væsentlige

Vi samler alle væsentlige historier om integration på denne tema-side

- Det bedste sted at blive integreret i det danske samfund og lære dansk er på en dansk arbejdsplads. Jeg er glad og stolt over, at vi er et af de ambitiøse ministerier, der slår 20 stillinger op, som skal bidrage til at integrere flygtninge. Vi kan blandt andet tilbyde en del stillinger i skov og natur, hvor flydende dansk ikke er altafgørende i forhold til at løse opgaverne til at begynde med, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Flygtningene vil blive ansat i to år og få tilrettelagt et forløb, som tager udgangspunkt i sprogkundskaber og andre færdigheder. De vil få tilbudt bl.a. danskundervisning, og målet er, at de efter ansættelsen er egnet til det danske arbejdsmarked.

- Det er enormt vigtigt for mig, at vi arbejder målrettet i vores integrationsindsats, så de mange flygtninge, der er kommet til Danmark, får en tæt berøring med det danske samfund og får mulighed for at bidrage med alt det gode, de rummer som mennesker. Her er det vigtigt, at det offentlige går foran, og det ligger mig personligt meget på sinde, at vi gør en indsats i Miljø- og Fødevareministeriet, siger Esben Lunde Larsen.

Det er jobcentre rundt om i landet, som skal hjælpe med at finde egnede kandidater blandt flygtningene. Herunder kan man se, hvordan jobopslagene fordeler sig:

Naturstyrelsen: 10
Miljøstyrelsen: 2
Fødevarestyrelsen: 2
NaturErhvervstyrelsen: 2
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning: 2
Kystdirektoratet:1
Miljø- og Fødevareministeriets departement: 1

 

Mest Læste

Annonce