Foto: Jens Astrup
Foto: Jens Astrup

Minister om nye socialøkonomiske regler: En skandale skal ikke ødelægge det for alle

Politik

13/4/18 7:50

Nick Allentoft

I de seneste fire år har den socialøkonomiske Café Kaffegal i Aarhus fået op mod 4,1 millioner kroner i folkeoplysningsmidler. Flere tidligere ansatte ønsker, at der havde været bedre kontrol med Café Kaffegal, der havde fået dispensation for rimeligshedskravet. Minister afviser skandale-indgreb.
I flere år har den socialøkonomiske virksomhed Café Kaffegal haft dispensation til at have flere ansat i skånejob, end loven rent faktisk tillader.   Det såkaldte rimelighedskrav betyder, at der er helt faste rammer for, hvor mange førtidspensionister, der kan være ansat i en virksomhed.   Hvis en virksomhed ikke har dispensation for rimelighedskravet, så må antallet af personer ansat med løntilskud og antallet af personer i virksomheds-praktik maksimalt udgøre én person for hver fem ordinært ansatte.   Men på Café Kaffegal har man altså af flere gange fået dispensation for de regler. Faktisk er virksomheden en del af årsagen til, der overhovedet kan dispenseres. Tidligere ansatte har endda været med til at presse på for, at ordningen kunne forlænges. Det fortryder de nu. I flere dokumenter, som TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i, kan man læse, hvordan virksomheden gentagne gange forsøger at trække i deres politiske netværk for at få dispensation for rimelighedskravet.
 

Læs mere om socialkrisen

Vi har skrevet om sygdomsramte og klemte borgere i systemet gennem lang tid.

Læs vores tema om socialkrisen, hvor en lang række artikler er samlet. 

 

Muligheden for at få dispensation fra rimelighedskravet blev indført af den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen som et forsøg, da hun var beskæftigelsesminister i 2013.

- Det var, mens jeg var rådmand, og der fik jeg arrangeret et møde med Brian Sørensen i København, hvor vi redegjorde for de problemer, som både Café Kaffegal og også andre socialøkonomiske virksomheder kunne have med rimelighedskravet, siger Hans Halvorsen, der var rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse fra 2010 til 2013.   Da forsøget udløb, lykkedes det også at få den borgerlige beskæftigelsesminister Jørgen Nedergaard Larsen overbevist i 2016.  -Det kan være meget værdifuldt for den enkelte og også værdiskabende i fællesskabet, sagde Jørn Neergaard Larsen til TV2 ØSTJYLLAND tilbage i 2016.   Men nu sidder de ansatte tilbage og fortryder, at de var med til at presse på, for at få ordningen med rimelighedskravet forlænget.   Hvis ikke ordningen var blevet forlænget, havde det nemlig betydet, at der skulle have været flere ansat på ordinære vilkår på Café Kaffegal.   -Hvis man skal drive sådan en virksomhed, så er man nødt til også at have nogle ordinære ansatte. Nogle som kan tage vare på de her personer, som har overblikket. Man skal ikke lade syge mennesker have ansvar og stå for drift, og hvad der ellers er. Det må man ikke, siger Ann Sørensen, der var tidligere kok på Café Kaffegal.   Nu vil de gerne have mere kontrol med virksomheder, der har fået dispensation for rimelighedskravet.   -Selve konceptet bag Café Kaffegal er super godt. Men der er simpelthen nødt til at være mere kontrol bag det, siger Maybritt Nielsen, der er tidligere tjener på Café Kaffegal.   Nuværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er åben for at diskutere, om muligheden for at få dispensation for rimelighedskravet skal forlænges, når det udløber ved udgangen af i år, og om der - som de tidligere ansatte i Cafe Kaffegal ønsker det - skal laves mere kontrol med de social-økonomiske virksomheder:   -Nu skal det ikke være sådan, at fordi der er en problemstilling, der kommer til at skygge over de mange, der gør det godt, at man så ikke, skal være villige til at forlænge en mulighed for, at virksomheder kan tage et særligt, socialt ansvar, siger Troels Lund Poulsen.   -Men omvendt skal vi også evaluere, hvordan den her dispensationsbekendtgørelse faktisk har virket. Og det kommer vi jo til i de næste par måneder, siger Troels Lund Poulsen.   Hvis den skulle fortsætte, kan det så tænkes, at I vil tænke opsyn ind?   -Det er klart, vi bliver nødt til at lære af historien, og hvis der viser sig nogle udfordringer i forhold til den måde, vi har lavet dispensationen på, så skal vi helt sikkert være villige til at gøre det endnu tydeligere eller endnu bedre, så det er jeg helt åben for at diskutere, siger Troels Lund Poulsen.   Det kan for eksempel godt være øget tilsyn?
 

Prøv DenOffentlige 2

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

 

-Det kan være mange forskellige ting. Men man skal også huske på, at fordi der måske opstår en udfordring et sted i Danmark, så skal det jo ikke afholde alle andre for at have nogle gode muligheder. Så skal man tværtimod gøre noget ved alle de problemer, man så kommer til at opleve, siger Troels Lund Poulsen.

TV2 ØSTJYLLAND har i dag, onsdag, forsøgt at få en kommentar fra socialdemokraternes beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen. Men han har ikke ønsket at medvirke i udsendelsen.   Redaktionen har også været i kontakt med socialdemokraternes pressetjeneste på Christiansborg for at få en kommentar til partiets ageren i sagen og politik på området, mens formand Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister. Indtil videre dog uden held.   Kritikere af Kaffegal: - Trods millioner i støtte blev vi aldrig oplært   Ide seneste fire år har den socialøkonomiske Café Kaffegal i Aarhus fået op mod 4,1 millioner kroner i folkeoplysningsmidler. Pengene skulle bruges til at undervise folk i at lave køkkenarbejde eller være tjener. Det viser en aktindsigt, som TV2 ØSTJYLLAND har fået i tilskudsregnskaberne hos FO-Aarhus.   Nu stiller flere personer, der har arbejdet på cafeen i netop den periode, sig frem. De anklager caféen for at lade psykisk sårbare undervise andre psykisk sårbare og siger, at meget af undervisningen aldrig har fundet sted.   - Jeg har ikke modtaget en eneste undervisningstime. Det vildeste, det kunne svinge sig op på, var, at ejeren sagde: 'Vi laver lasagne på den her måde'. Det vil jeg ikke kalde undervisning, siger Josefina Simonsen, der er tidligere medarbejder på Café Kaffegal, til TV2 ØSTJYLLAND.   En undersøgelse, som Aarhus Kommune lavede tilbage i 2015 om brug af folkeoplysningsmidler, viser, at der på Café Kaffegal i 2015 blev undervist i flere end 3800 timer. Det svarer til, at cafeens medarbejdere er blevet undervist i 72 timer hver uge i alle årets 52 uger.   - Jeg kan ikke forstå, at der skulle have været undervisning i det omfang. I så fald burde nogle af os da have lagt mærke til det. Man kan da ikke undervise i så massivt omfang i hemmelighed, siger Josefina Simonsen.   Café Kaffegal er i årevis blevet rost for at tage hånd om psykisk sårbare og få dem tættere på arbejdsmarkedet. Hovedparten af cafeens ansatte er på støttede vilkår, og det betyder, at caféen i mange tilfælde ikke har nogen lønudgifter til dem.   TV2 ØSTJYLLAND har tidligere fortalt, at langt størstedelen af de ansatte på støttede vilkår har klaget over arbejdsmiljøet.   Den seneste klage landede på Aarhus Kommunes bord i december 2017, og kommunen undersøger i øjeblikket de nuværende ansattes arbejdsmiljø.
 

Per Jensen var ansat på caféen i 2014 og 2015 og var blandt de personer, der klagede til kommunen. Han fortæller, at han heller aldrig har modtaget undervisning på Kaffegal.

- Der var rimelig stor udskiftning af personale, så de nye psykisk sårbare blev sat sammen med andre syge. For eksempel blev man sat sammen med en anden til at skrælle kartofler. Man lærte hinanden op efter nogle opskrifter, som ejeren ønskede. Når du går på et job, som kommunen betaler for, så kan jeg ikke forstå, at den undervisning ikke foregik i arbejdstiden. De har jo sådan nogen som os næsten gratis i forvejen jo, så jeg forstår ikke, at man skal have ekstra midler fra kommunen til det, siger Per Jensen.   TV2 ØSTJYLLAND har været kontakt med yderligere tre personer, der ligeledes oplyser, at de heller aldrig har modtaget decideret undervisning på Café Kaffegal.   De mange støttekroner kommer primært fra Aarhus Kommune, der hvert år giver cirka 14 millioner kroner til FO-Aarhus, der er et oplysningsforbund, der også driver socialøkonomisk virksomhed.   FO-Aarhus giver midlerne videre - og ikke kun til Kaffegal. Blandt andet fik Kofoeds Skole sidste år omkring en million kroner, mens teateret Opgang2 fik 3,3 millioner.   Det er op til FO-Aarhus at dokumentere, at de mange millioner kroner til undervisning rent faktisk går til undervisning. Derudover måler de effekterne af tilskuddet til undervisningen.  Indtil videre er det blevet til en lang række mails, der beskriver projekterne, der er såkaldt fleksibel tilrettelagt uddannelse. Derfor mener FO-Aarhus, at der kan være sket misforståelse om, hvad undervisningen har været.   - De har et tunnelbegreb om, hvad undervisning er. Det er en lærer, der står ved en tavle og underviser. Det med coaching, sidemandsoplæring og så videre tænker mange ikke er undervisning, siger Torben Dreier, skoleleder i FO-Aarhus.   TV2 ØSTJYLLAND har bedt FO-Aarhus om dokumentationen for, at Kaffegals undervisningstimer er blevet afholdt. I de dokumenter, som FO-Aarhus fremlægger, kan man læse om projektet, og så har de lavet en video om det.   Derudover har de sendt en række eksempler på, hvordan andre lignende projekter har fungeret, og de er godt tilfredse med det.   - Jeg har en god fornemmelse af det, der er foregået på adressen. Der har jeg set, at der har været aktivitet, der har givet god mening, siger Torben Dreier. Politikere i Aarhus Byråd oplyser i dag, at de er overraskede over, at de indirekte har finansieret oplæring af medarbejderne.
 

Cafe Kaffegal skandalen - socialøkonomi

Læs alle artiklerne om Cafe Kaffegal skandalen her. TV2 Østjylland står bag afsløringerne.

 

 

- Der er brug for en meget grundig gennemgang af folkeoplysningsmidlerne der er gået den her vej. Foreligger der handicaperklæringer - hvem har været undervisere - hvilken dokumentation ligger der for, at undervisningen har været gennemført - eller for effekten af undervisningsforløb. Der er knappe ressourcer på det folkeoplysende område - så det er vigtigt, at de midler, vi bruger på handicapområdet, bliver brugt rigtigt, siger Marc Perera Christensen (K).

Men det kan vel virke fornuftigt nok at undervise handicappede der er i skånejob?   - Men vi er bare nødt til at se dokumentation. Vi bliver nødt til at se om de folkeoplysende midler bliver brugt rigtigt - og hvor de gør bedst gavn, siger Marc Perrera.   Også Keld Hvalsø (EL), byrådsmedlem i Aarhus Kommune, mener, at Kaffegals økonomi skal undersøges.   - Vi blander os jo ikke i, hvad det er for nogle kunder, der lægger penge. Men vi blander os i, hvad det er for en økonomi vi fra kommunens side stiller til rådighed for den her virksomhed. Det vil vi gerne have belyst siger Keld Hvalsø.   Rådmand for Kultur- og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad (R) har bedt FO-Aarhus om redegørelse for undervisningen hos ChangeMakers, der står bag Kaffegal.   Heller ikke hos ChangeMakers, der står bag Café Kaffegal og ØKOgal, kan de genkende kritikken af at undervisningen ikke er blevet afholdt. Det skriver de i en mail til TV2 ØSTJYLLAND.   "Da stort set alle borgere med tilknytning til ØKO-gal og Café Kaffegal kommer uden en fagrelevant uddannelse indenfor restaurationsbranchen, er undervisning en nødvendighed for at sikre såvel en faglig som en personlig opkvalificering. Da mange af borgerne også har stået helt udenfor arbejdsmarkedet, er det at begå sig på en arbejdsplads og samarbejde med andre en del af undervisningen – ligesom undervisningen skal motivere deltagerne til læring og beskæftigelse, og give dem mod på at tage ansvar for eget liv og læring", skriver bestyrelsesformand Lise-Lotte Strand.   De henviser - ligesom FO-Aarhus - til beskrivelser af projektet og henviser til video af undervisningen, som FO-Aarhus har lavet. Derfor kan de på ikke genkende kritikken.   "Vi tilbyder en undervisning, der både fagligt og personligt opkvalificerer borgere, og vi kan til fulde stå inde for det undervisningstilbud, som vi tilbyder. Vi imødeser gerne eventuelle spørgsmål fra politikere omkring vores undervisningstilbud, og vi står på mål for det vi har gjort og gør!" skriver Lise-Lotte Strand.