Minister skælder ud: Regionerne svigter de psykisk syge patienter

Politik

25/05/2018 10:00

Nick Allentoft

Mere tvang i psykiatrien viser, at der mangler bevillinger, mener Ellen Trane Nørby (V).

Flere og flere mennesker indlægges på en psykiatrisk afdeling med tvang og i lyset af politiets blå blink. Under indlæggelsen er brugen af tvang – trods regeringens løfter om det modsatte – også udbredt, og antallet af genindlæggelser stiger.
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) bruger udviklingen til at understrege behovet for flere penge til psykiatrien og til samtidig at skælde voldsomt ud på regionerne, som efter regeringens mening ikke prioriterer de psykisk syge højt nok. Det skriver Jyllands-Posten.

»Vi kan jo se, at enhver krone, som psykiatrien har fået tilført de seneste 10 år, stammer fra konkrete beslutninger, som er truffet af regering og folketing. Ikke af regionerne,« siger hun og henviser til nye beregninger fra Sundhedsministeriet, som viser, at det årlige løft på godt 1 mia. kr. til psykiatrien alene stammer fra de statslige satspuljemidler.
Overlæge Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden, er helt enig i ministerens kritik af de manglende midler til psykiatrien, men hun mener ikke, det nytter at skælde ud på regionerne. I stedet opfordrer hun regeringen til at gøre som på bl.a. kræftområdet.
»Når det er lykkedes at løfte f.eks. kræftområdet skyldes det jo, at regering og folketing har lagt en plan og sat indsatsen på finansloven i stedet for at komme med pengene drypvis via satspuljemidlerne,« siger hun til Jyllands-Posten.
I Danske Regioner, som i øjeblikket forhandler om næste års økonomi med regeringen, kalder regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for foreningens psykiatriudvalg, ministerens kritik for »forfejlet« og afviser, at regionerne har overset psykiatrien.
»De senere år har budt på en historisk lav vækst i sundhedsvæsenet, og hovedparten af pengene er gået til stigende medicinudgifter. Der har ikke været penge til et løft for hverken fysiske sygdomme eller psykiatrien,« siger hun til Jyllands-Posten. 

Mest Læste

Annonce