Mormor vil hellere give pengene til din skole

Politik

17/11/2013 17:14

Nick Allentoft

Forleden til en kommunalvalgdebat var der en ældre dame, der havde taget sit barnebarn på 8 år med. Damen var velklædt, velplejet, slank og så sund og rask ud. Da debatten faldt på ældrepolitik, hjemmehjælp og diverse kommunale tilskud, rakte hun hånden op og sagde med myndig stemme: - Jeg har ikke brug for tilskud, bare fordi jeg er blevet 65. Giv dem dog til mit barnebarns skole! Den har brug for pengene! Drengen på 8 år stirrede på sin mormor med ærefrygt i øjnene.

Vi bliver flere og flere ældre. Det sætter den kommunale økonomi under pres, og gør at de kommunale politikere, der bliver valgt lige om lidt, må prioritere benhårdt.

Derfor skal vi turde drøfte, om vores tilskudssystem er skruet sammen på den rigtige måde. Skal det fortsat være sådan, at man skal have tilskud til rengøring, pensionistmad, buskort osv., fordi man fylder 65?

Eller kunne man forestille sig, at de over 65-årige fik efter behov? At den velhavende, veltrimmede mormor på 70, der har sin gode pensionsopsparing, fik lidt mindre, så der var mere i posen til de ældre, der virkelig har brug for hjælp?

Ingen, heller ikke jeg, argumenterer for at ældre, som kun har folkepensionen, skal have frataget rengøringshjælpen og den gratis pensionistmad. Vi er alle enige om, at dette er en af kerneydelserne i vores velfærdssamfund.

De nye velhavende ældre, med pensionsordninger der giver dem tilnærmelsesvis det samme som da de var erhvervsaktive, tror jeg derimod på kan undvære et tilskud her og der.

Da de var erhvervsaktive gjorde de selv rent, eller brugte en del af deres indtægt på rengøringshjælp, som de selv betalte. Nu er de blevet pensionister, og kommunen kommer så pludselig og tilbyder gratis rengøring. Mon ikke flere af dem gerne ville lade pengene gå videre til dem, der har behov, hvis de blev spurgt om deres ærlige mening?

Jeg rejser helt sagligt og stilfærdigt spørgsmålet – for selvfølgelig er det et spørgsmål vi skal diskutere: Er disse tilskud til ældre en god udnyttelse af ressourcerne i kommunerne?

Mange kommuner slås med nedslidte folkeskoler, nedslidte idrætsanlæg og manglende kommunal service. Kunne det tænkes, at vore mest velstillede ældre også synes at de kommunale penge er bedre givet ud til renovering af deres børnebørns skoler og institutioner end til at de selv kan få tilskud til gratis rengøring?

Det er vigtigt at præcisere, at hjemmepleje og praktisk hjemmehjælp er to helt forskellige ting. Hjemmeplejen bør være et gratis tilbud til alle ældre på lige fod med lægehjælp. Hjemmepleje tilbydes i dag alle på lige vilkår uanset indtægt. Sådan skal det også være fremover.

Om de praktiske gøremål i hjemmet, rengøring for eksempel, skal være gratis bare fordi vi bliver 65, vil jeg derimod gerne sætte spørgsmålstegn ved. Delvis brugerbetaling for de af os, som har høje indtægter, vil måske sikre, at der i fremtiden bliver råd til både hjemmepleje og hjemmehjælp for alle, som har behov for det. Og vel at mærke i en kvalitet, vi ønsker.

Det kræver at vi differentierer og målretter vores hjælp til borgernes reelle behov. Som for eksempel i København, hvor de ældre, der er visiteret til kommunal mad, med et madklippekort i stedet kan vælge at spise deres daglige mad på en af byens restauranter. Kommunen giver et tilskud, som svarer til prisen på den visiterede madudbringning. Det er blevet en stor succes, fordi det for mange ældre er forbundet med stor livskvalitet at kunne spise god mad med familie og venner på restaurant. For andre ældre vil det give mere livskvalitet at få vasket tøjet eller at få banket tæpperne og for dem vil tilskuddet være givet bedre ud her.

I bund og grund handler dette ikke om, hvor tit fru Jensen får gjort rent eller kommer i bad. Det handler om at prioritere, så flest muligt får et værdigt og godt ældreliv med en høj grad af livskvalitet.

 

Mest Læste

Annonce