Når nedture vendes til opture med mening og mål

02/05/2013 16:12

Jeanett Fleron

Specifik ApS i Vejle har erkendt, at indsatser omkring beskæftigelse og arbejdsliv ikke er en samlebåndsfabrik. Det handler om mennesker, teamspirit og en virksomhed, der ikke blot taler om rehabilitering - men gør noget ved det!

Det er historien om en virksomhed, hvis CSR strategi ikke er ord på papir. Her udlever medarbejderne den hver dag uden at gå på kompromis med deres kvalitet og faglighed. Det betaler sig, skaber vækst og positive tal på bundlinjen. Og så er det her - der hyres, hvor der andre steder må fyres. I mens andre forsat diskuterer og taler om krisens økonomiske nøgletal, arbejdsløshed, fleksjob- og kontanthjælpsreformer - har Specifik sat kursen, som hjælper folk i job med en brugertilfredshed på 98 %.

De ved nemlig, at beskæftigelsesindsatser ikke løses på en samlebåndsfabrik! 

Og her tales der ikke blot om, men der investeres i CSR, som i dag er virksomhedens grundlæggende fundament og identitet. Afspejlet i en personalegruppe sammensat af en flok dedikerede tværfaglige ildsjæle. Virksomhedskursen er sat med en flad ledelsesstruktur, hvor medarbejderne altid er inkluderet i beslutningsprocesser om daglige driftsopgaver. Her lever mangfoldigheden. Specifik har selv ansatte i fleksjob og i praktik forløb. De ser det selv, som fundamentet for at yde kompetent rådgivning om nye perspektiver i arbejdslivet. Specifik arbejder målrettet med, at skabe gode medarbejdere til arbejdspladser - og gode arbejdspladser til medarbejdere. Og høster stor anerkendelse for evnen til, at skabe en tværfaglig og helhedsorienteret rehabiliteringsindsats. Altid i tæt samarbejde med jobcentre, kursister og deres virksomhedsnetværk. 70-80 % af Specifik´s kursister i Vejle kommune afsluttes i dag med en raskmelding.

Det er også historien om en virksomheds mod og risikovillighed. Der beviser, at individuel omsorg og respekt for mennesker, både giver de bedste resultater og skaber balance på bundlinjen. Specifik har kontinuerligt udviklet deres arbejdsmetoder. Styret af en klippefast tro på, at kvalitet og faglighed er langt mere bæredygtigt - end styring efter økonomiske nøgletal. Det handler her om modet til, at turde sige: Nej til opgaver! Suppleret med et strategisk fokus på medarbejderrekruttering, hvor ansatte er ambassadører, for virksomhedens identitet og værdier. Og så har de evnen til selv at kigge indad - og bede om hjælp i eget netværk, i Væksthus Syd og ved tilkøb af andres konsulentydelser. 

Det kunne jo være dig eller mig! 

Her er det for længst erkendt, at det hele menneske skal sættes i spil, når der skal skabes varige forandringer. De ved hver 5. ledige har stress og hver 2. i dag er sygemeldt, som følge af stress eller depression. De er styret af en viden om, at 2/3 af deres egne kursister, udover den direkte årsag til sygemeldingen - også har udviklet stresssymptomer. De har fokus på at skabe læreprocesser. Det er højt prioriteret, at der arbejdes med relationer i undervisning og coaching.

Her skaber de i samarbejdet et blik for nye perspektiver og handlemuligheder i arbejdslivet. Det gør det muligt for kursisterne selv, at tage aktiv del i planlægningen af deres fremtidige arbejdsliv. 

Her skabes perspektiver i arbejdslivet

Fredag d. 3. maj løfter Specifik med sit 10 års jubilæum sløret for sin nye kurs. Den er sat med en ny identitet, ny vision og ny mission. Og hvor der andre steder tales om 20/20 planer - er specifik styret af sine egne 10/10 planer. De er båret frem af overbevisningen om, at en individuel tilgang er vejen til job - uanset uddannelsesniveau eller baggrund. Nøglen er en klippefast tro på, at mennesker skal mødes, hvor de er lige nu - og med et afsæt i deres særlige historier. Den tilgang gør folk i stand til at tage ejerskabet selv. Det gælder uanset om indsatsen er rettet mod forsikrede ledige, folk på sygedagpenge, eller unge på kontanthjælp. I Specifik er samarbejdet med kursister, derfor styret af et kritisk blik på den enkeltes livssituation og særlige vilkår. Her arbejdes der målrettet med progressionsmålinger i erkendelsen af, at mennesker først lykkedes i deres mål, når udvikling og forandringer skabes ved hjælp af små sikre skridt - på vejen mod de store mål.

FAKTA OM SPECIFIK APS

PÅ 10 ÅR HAR VI UDVIKLET SPECIFIK til at være en virksomhed, som anerkendes for sin høje faglighed. Vi arbejder målrettet for at skabe holdbare løsninger for kursister og kunder og er i dag kendt for vores respektfulde omgang med de mange mennesker, som hver dag er i berøring med virksomheden.

Region Syddanmark er netop blevet kåret som Europæisk iværksætter region 2013. Specifik Aps er en del af festen og har netop ansat 4 nye medarbejdere indenfor 2 måneder. Og det forventes at, vi inden udgangen af 2013 har ansat 5 personer mere... 

Udover administration og ledelse - er virksomhedens ansatte organiseret i teams.

Socialfaglige konsulenter - alle med en socialrådgiverbaggrund og en stor socialfaglig erfaring.

Sundhedskonsulenter - som består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykomotoriske terapeuter, psykologer, kostvejledere samt sundheds- og friluftspædagoger.

Virksomhedskonsulenter - alle uanset uddannelsesbaggrund med stor erfaring og viden om det private erhvervsliv, uddannelsesforløb, sundhedsforsikringer, akasser og faglige organisationer.

Det er et krav, at ansatte har eller får en uddannelse, som certificeret coach - der lever op til Specifik´s faglighed og standarder.

Vi fortæller gerne historien om vejen til vækst med vilje! Og hvordan vi strategisk har benyttet os af rådgivningstilbud fra Væksthus Syddanmark og vores eksterne samarbejdspartenere. 

I er velkomne ved vores reception fredag d. 3. maj kl. 13.00 -15.00 eller alternativt aftale et besøg hos os med mulighed for selv at opleve Specifik og/eller høre historien om os - fra vores kursisters egen mund eller fra vores samarbejdspartnere.

Kontakt

Direktør
Bente Meltesen
E-mail: [email protected]
Direkte Telefon: +45 4053 4559

Projekt & Kommunikationschef
Jeanett Fleron
E-mail: [email protected]
Direkte telefon: +45 5370 8014

Mest Læste

Annonce