Ny forskningsfusion: SFI og KORA lægges sammen

23/11/2016 13:35

Nick Allentoft

Sammenlægningen af institutionerne sker som følge af finanslovsaftalen for 2017.

SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, og KORA, Det nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning bliver sammenlagt i 2017.

Med en sammenlægning vil to relativt små institutioner blive sammenlagt til én større og mere slagkraftig institution. Herudover indgår sammenlægningen som en del af det aftalte grundlag for finansieringen til finansloven for 2017, hvilket vil indebære en besparelse på 5 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. årligt herefter. Besparelsen opnås i form af reducerede omkostninger til administration, husleje og topledelse. Besparelsen forventes således gennemført uden, at kernefaglige aktiviteter i de to institutioner berøres.

Sammenlægningen kræver en lovændring, som ventes at ske i begyndelsen af 2017. Der vil være tale om en faglig fusion. Det indebærer, at den nye institution vil få til formål at forske i og analysere på både SFI og KORAs nuværende arbejdsområder.

LÆS MERE FRA SFI HER

LÆS MERE FRA KORA HER

LÆS MERE OM FINANSLOV 2017 HER

Mest Læste

Annonce