”Danske bilejere og virksomheder skal se biler, der kører på el, gas og brint som et attraktivt alternativ. Med partnerskabs- og forsøgsordningerne giver vi udviklingen et rygstød i den rigtige retning og får adresseret nogen af de markedsmæssige og infrastrukturelle barrierer, der bremser de grønne biler lige nu” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Nye støtteordninger: Medvind til elbiler

Bæredygtighed

30/09/2014 10:14

Nick Allentoft

Frygten for høj pris, begrænset rækkevidde og manglende viden gør, at mange danskere er tilbageholdne med at købe biler, der kører på el, brint eller gas. Derfor udbyder Energistyrelsen støtteordninger, der skal øge udbredelsen og kendskabet til de nye typer biler.

El-, brint- og gasbiler mangler stadig det brede folkelige gennembrud i Danmark. Mere end 99 pct. af alle køretøjer på danske veje kører på enten benzin eller diesel. Derfor har Energistyrelsen siden 2013 haft forsøgs- og partnerskabsordninger, der fremmer brugen af elbiler, plug-in hybridbiler, brintbiler og gasdrevet biler.

Støtten bliver f.eks. tildelt til delebilsordninger og leasingfirmaer, hvilket betyder, at de kan tilbyde elbiler, som er konkurrencedygtige med benzin- og dieselbiler.

”Vi skal have mere fart på udbredelsen af elbiler i Danmark. Målet er, transportsektoren skal være fossilfri i 2050. Men der mangler viden om og tillid til de nye typer af biler blandt forbrugerne. Derfor afsatte vi en pose penge i Energiforliget til projekter, der kan sætte skub på udviklingen og få flere grønne biler på de danske veje”, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.  

I 2013 støttede Energistyrelsen fire elbilpartnerskaber, som i 2014-15 betyder, at 1400 nye elbiler vil trille ude på vejene. Ét eksempel er biludlejningsvirksomheden AVIS, der med støtte fra Energistyrelsen, tilbyder fleksibel leasing af 400 elbiler som udlejes på månedsbasis til en pris, der er konkurrencedygtig med almindelige biler.

Igen i år vil Energistyrelsen støtte forsøgsordninger og partnerskaber, der øger udbredelse af el-, gas eller brintkøretøjer med i alt 38 millioner kroner.

”Danske bilejere og virksomheder skal se biler, der kører på el, gas og brint som et attraktivt alternativ. Med partnerskabs- og forsøgsordningerne giver vi udviklingen et rygstød i den rigtige retning og får adresseret nogen af de markedsmæssige og infrastrukturelle barrierer, der bremser de grønne biler lige nu” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Der er ansøgningsfrist til ’Partnerskaber for el, brint og gas til transport’ og’Forsøgsordningen for elbiler’ mandag den 10. november 2014 kl. 12.

Fakta om partnerskabsordningen

Partnerskabsordningen er i 2014 på 33 millioner kroner og skal sikre en øget udbredelse af el-, gas- og brintkøretøjer og infrastruktur til el, gas og brint inden for transport. Energistyrelsen kan støtte merudgifter til indkøb eller finansiel leasing af køretøjer og infrastruktur til opladning og optankning af køretøjer. I 2014 vil Energistyrelsen kunne støtte elbilpartnerskaber med 13 mio. kr., gaspartnerskaber med 10 mio. kr. og brintpartnerskaber til transport med 10 mio. kr.

Fakta om forsøgsordningen

Forsøgsordningen er på fem millioner kroner og skal bidrage med praktiske erfaringer med elbiler og plug-in hybridbiler og deres indpasning i el-systemet. Forsøgsordningen støtter projekter, der arbejder med at overstige barrierer for udbredelse af elbiler og plug-in hybridbiler og giver ny viden om fordele og perspektiver for bilerne.

Mest Læste

Annonce