Pulje på 70 mio. skal tilgodese infrastruktur til elbiler

Infrastruktur

04/09/2012 12:59

Dansk Elbil Alliance

I løbet af efteråret skal en pulje på 70 millioner kroner til udrulning af infrastruktur til el- og brintbiler og til gasbusser udmøntes. Puljen er en del af regeringens Strategi for fremme af energieffektive køretøjer. Elbilen er den mest energieffektive bil på markedet, og derfor forventer Dansk Elbil Alliance, at man i udmøntningen af puljen tilgodeser udviklingen af infrastruktur til elbilen.

Regeringens målsætning er, at både energi- og transportsystemet er omstillet til 100 procent vedvarende energi i 2050. Hvis målet skal nås, kræver det på sigt en elektrificering af det meste af persontransporten og dele af godstransporten. Teknologirådets rapport ’Dansk transport uden kul og olie’ konkluderer, at der skal så meget transport på el som muligt, fordi det er billigst og tilgængeligt i fremtiden for at spare biobrændstof til lastvogne, skibe og fly, og på grund af energieffektiviteten og energiforliget, som fokuserer på VE i strøm i 2035.

- Det, håber jeg, bliver afspejlet i udmøntningen af puljen med de 70 millioner. Der er brug for en håndsrækning til infrastrukturen nu, så vi kan få skabt de rigtige rammer for en hurtig udrulning af elbilen. De kommercielle aktører stiller ladeinfrastrukturen op. Men for at sikre et tilstrækkelig udbygget ladenet, som skaber synlighed og tryghed, og som fremmer udrulningen af elbilen, så skal der mere til, end hvad der kan forventes at ske på rene markedsvilkår, siger Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance, og fortsætter:

- Puljen skal være med til at understøtte en langsigtet udvikling af ladeinfrastrukturen og en effektiv udbredelse af grønne køretøjer – herunder elbiler. Når de 70 millioner skal udmøntes, ser vi gerne, at puljen generelt er med til at sikre, at offentlige og private flåder, som ønsker at omstille et større antal biler til elbiler, kan få støtte til ladestandere. Puljen kan på den måde være en katalysator for udbredelsen af elbiler, siger Lærke Flader.

Derudover håber Dansk Elbil Alliance på, at udmøntningen af puljen kan være med til at skabe synlighed og sikkerhed i ladningen. En webportal skal således synliggøre den geografiske infrastruktur, så brugerne hele tiden kan holde sig opdaterede på udviklingen, og på hvor der er ledige standere. Krav til opsætningen af ladeinfrastruktur skal garantere, at de operatører og den infrastruktur, der er på markedet, lever op til standarderne om intelligent ladning.

Radikale skelner ikke mellem teknologier
Den radikale energi- og klimaordfører, Rasmus Helveg Petersen, mener, at puljen på de 70 millioner skal bruges til både el- brint og gasinfrastruktur.

Han har over sommeren været med til at udarbejde en radikal 16 punkts pakke, der skal være med til at få flere supermiljøbiler – biler, der udleder mindre end 65 g CO2/km – på gaden. Pakken indeholder blandt andet forslag om storskalaforsøg for elbiler, en europæisk standard for ladestandere og en opfordring til, at kommunerne differentierer mellem drivmidler i forhold til gratis parkeringspladser. I dag er det kun el-, brint og plug-in hybridbiler i Danmark, der lever op til den målsætning. Rasmus Helveg Petersen mener altså, at det er udledningen og ikke drivmidlet, der skal afgøre, om et køretøj skal have fordele.

- Jeg vil ikke lave en plan, der knytter sig til en bestemt teknologi. I dag har vi et transportmarked med 98 procent benzin/diesel, men fremtiden er meget mere diversificeret. Der er brug for forskellige drivmidler til forskellige typer køretøjer,” siger han og peger f.eks. på gas til busser og tungere transport.

Mest Læste

Annonce