Ringe hjælp til handicappede: 76 forældre klager over Odense Kommune

Ledelse

06/7/15 7:43

Nick Allentoft

På et år har en fjerdedel af socialrådgiverne sagt op på handicapområdet i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.

Det har fået 76 forældre i Odense til at klage over kommunens behandling af handicappede børn. Forældrene klager til blandt andet ombudsmanden og Ankestyrelsen.

En af klagerne er Carina Andersen fra Allesø på Fyn. Hun er mor til 9-årige Selina, som er ramt af autisme og en sjælden kromosomfejl. Hun mener ikke, at kommunen har løst opgaven tilfredsstillende.

- I de seneste seks måneder har det været rigtig slemt. Der har vi haft fem forskellige sagsbehandlere, og vi oplever, at sagsbehandlere møder uforberedte op til møder, hvor de eksempelvis ikke har sat sig ind i vores datters diagnose, siger Carina Andersen til DR Fyn.

Forældrene har listet en lang række kritikpunkter op i deres klager. Blandt andet oplever forældrene ikke, at deres børn får den rette behandling.

Kritikken overrasker ikke formanden for Socialrådgiverforeningen i Syddanmark, Anne Jørgensen.

- Odense Kommune lægger nogle meget stramme budgetter, som man prøver at tilpasse loven til. Det er det krydsfelt, som socialrådgiverne sidder i, siger formanden til DR Fyn.

Oven i stramme budgetter har der også været arbejdsmiljøproblemer i den afdeling, der behandler sager om handicappede børn i Odense.

- Der har været en lang periode, hvor der har været arbejdsproblemer, som gjorde, at det var rigtig svært at være socialrådgiver der. Mange havde ikke lyst til at være der og sagde deres job op, fortæller Anne Jørgensen.

Handicapafsnittet har været ramt af store udskiftninger på personalefronten, og det kan være én af grundene til familiernes frustration, forklarer familie- og velfærdschef i Odense Kommune Stig Thomasen.

- Det er et område, som slider en del på nogle af medarbejderne, og samtidig er der også en rekrutteringsvanskelighed i det, når flere forlader området til fordel for andre områder, siger chefen til DR Fyn

Kritikken gør indtryk på kommunen, og efter sommerferien er repræsentanter for familierne indbudt til møde.

- Vi må se på, hvordan vi kan møde forældrene på en anden måde, så de oplever, at de bliver hjulpet, siger Stig Thomasen.

Han oplyser, at kommunen har haft fokus på at få antallet af klager i Børn- og Ungeforvaltningen ned det seneste år. Det har ifølge familie- og velfærdschefen nedbragt antallet af klager med 50 procent.

Annonce