Samarbejde om kultur skaber vækst i Østjylland

Politik

21/03/2012 11:19

Administrator

Kultur kan udvikle virksomheder, styrke evnen til at kommunikere med kunder og resultere i innovative processer. Det viser et tre-årigt samarbejde om kultur mellem fire østjyske kommuner. I den samme periode strømmede kommunernes børn og unge til udstillinger og kulturelle aktiviteter. Kultur nytter – især i samarbejde.

Når vi som politikere i de fire østjyske kommuner Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg sætter os omkring bordet for at samarbejde på tværs af kommuneskel, taler vi om historiske kanosejladser, fantasifulde vandforestillinger, kunstneriske installationer og corporate rollespil. Vi glæde sig over den kreativitet, innovation og vækst, som kultursamarbejdet Østjysk Vækstbånd har skabt. Med samarbejdet har de fire kommuner banet vejen for, hvordan et tværkommunalt samarbejde kan øge kvalitet og omsætning på museerne og skabe udvikling i erhvervslivet.

Én af de virksomheder, som har benyttet de fire kommuners kultursamarbejde, er Polycom i Horsens. Firmaets produktionshal blev fyldt med farver, limpistoler, stof og karton og døbt ”Einstein-laboratoriet”. Her legede og boltrede de ansatte sig med meditation, dans, maleri og kunstneriske installationer under ledelse af kunstneren og kaospiloten Kristin Birkeland. Målet med eksperimentet var at udfordre de ansattes måde at tænke innovation og kreativitet på og dermed skabe anderledes resultater til virksomheden.

Hos energifirmaet Verdo i Randers lærte de ansatte af en operasanger og skuespiller at kommunikere firmaets værdier til kunderne og hinanden. De to kunstnere udfordrede de ansattes vanetænkning om sprog og kommunikation gennem rollespil og sangundervisning.

I Bjerringbro har firmaet Kingsmoor, der sælger hundefoder, sparret med kunstneren Anja Christensen om et pink design til en pose, der skal indeholde et nyt hundefoder. Et design, der skiller sig ud fra de andre hundeposer på hylderne i supermarkedet og derfor øger købelysten.

Alle projekter har sat spor i virksomhedernes fremtidige praksis. Hos Polycom, der udvikler telefonsystemer, har den kreative tilgang til opgaverne fået et løft. Hos Verdo i Randers indeholder alle dagsordener i virksomheden nu kommunikationspunktet ”Den gode fortælling”, og firmaet Kingsmoor har fortsat deres samarbejde med kunstneren om design.

De tre eksempler er et lille udpluk af kreative alliancer skabt mellem virksomheder og kunstnere som konsekvens af det østjyske kultursamarbejde. Alliancen fungerer som en kobling mellem en ”kreativ” og en virksomhed og kan være et aktiv i udviklingen af produkter, markedsføring eller organisationsudvikling. De enkelte alliancer har varieret i form og tid, men det fælles er, at der er skabt noget nyt, og virksomhederne er blevet udfordret på deres vaner, kultur og evne til at tænke anderledes. Kunstnere og virksomheder har fået øjnene op for hinandens kompetencer og nye udviklings- og forretningsmuligheder. Østjysk Vækstbånd har udgivet netværksbogen ”En kreativ alliance” til erhvervslivet. Bogen giver en udførlig oversigt over de kompetencer, som 38 kunstnere tilbyder virksomheder – lige fra kreative workshops med sang, dans, events, ledelses- og teamprocesser til opbygning af oplevelses- og inspirationsrum.

Det østjyske kultursamarbejde har betydet, at Kulturregion Østjysk Vækstbånd, ved at få tilført ressourcer på kulturområdet, har formået at øge omsætningen og deltagelsen i kulturaktiviteter i de fire kommuner. Projekt ”Tråd” er netop sådan et projekt. Med udstillingen ”Colourful Inspiration” om tekstilkunstneren Kaffe Fasset, som også holdt foredrag og workshop, strømmede publikum ind på Silkeborg Museum for efterfølgende at give byens handlende – ikke mindst garn- og stofbutikkerne – øget omsætning. Målet med ”TRÅD” projektet var at synliggøre de tekstile teknikker i fortid og nutid for derigennem at sikre de tekstile håndværks overlevelse. Interessen for de tekstile håndværk er i disse år, hvor mange mennesker søger tilbage til det oprindelige, voksende, hvilket besøgstallene på udstillinger og workshops viser. Museet i Silkeborg og de øvrige samarbejdspartnere formåede at tiltrække nye kulturbrugere, der normalt ikke kommer på museerne. Udstillingerne var kun mulige gennem et intenst samarbejde og videndeling mellem de involverede kulturinstitutioner. Samtidig betød en sum fra Kulturministeriet, at museerne turde satse på et område, hvor det ikke på forhånd var givet, at interessen ville være så overvældende. Succesen har medført, at museet fortsætter med at udbyde workshops og udstillinger om tekstile teknikker de kommende år.
Et andet kulturprojekt, ”Vandet”, formåede også at få fat i nye kulturbrugere og skabe opmærksomhed i hele Danmark. ”Vandet” bestod af fire kunstudstillinger og to teaterforestillinger, der på eksperimenterende vis arbejdede med at inddrage publikums sanser. Fire østjyske museer samarbejdede om temaet vand og havde frie hænder til at fortolke udtrykket på hver deres måde. På Randers Kunstmuseum mødte børn og unge 3.000 liter vand, der hang ned fra loftet og en båd, der sejlede gennem museet fyldt med vand og 200 tændte lys. Et teater slugte publikum som en gople og spyttede publikum ud igen. I Viborg havde man valgt et andet udtryk. Her var hele museet omdannet til et gammelt badehotel, ”Hotel Aurelia”, hvor publikum kunne gå på opdagelse i hotellets interiør. Hvert hotelværelse var et sanserum på museet, som indeholdt elementer af eller henvisninger til vand, som pirrede den besøgendes fantasi og trang til at gå på opdagelse. Når publikum eksempelvis åbnede en dør til et af hotelværelserne, viste et videoklip, hvad hotelgæsterne foretog sig. Bl.a. holdt en pige vejret under vandet, mens hun lå i et badekar.
De fire kommuner i kulturregionen har udviklet samarbejdskulturen. Det er årsagen til, at kulturregionen er lykkedes med eksempelvis projekt ”Vandet”, som var et meget stort samarbejde om vandinstallationer og spektakulære teaterforestillinger i alle fire kommuner. De fire udstillinger og teaterforestillinger blev store succeser, ikke mindst udstillingen ”Hotel Aurelia”. Den blev landskendt via tv, hvor programmet ”Smagsdommerne” på DR2 gav den mange anmelderroser. Udstillingen blev efterfølgende vist i Kunsthallen Nikolaj, i København, hvor den under titlen ”Hotel Nikolaj” blev Kunsthallens mest sete udstilling med mere end 21.500 besøgende. Udstillingen er lige nu på vej til Holbæk Kommune. Men den absolut største succes i projekt ”Vandet” var, at museerne og teatrene fik fat i rigtig mange af regionens børn og unge. Og mange så udstillingen flere gange. Én gang med skolen og den følgende weekend tog de deres forældre med. Succesen skyldtes, at projektet tog det unge publikum alvorligt og udfordrede alle deres sanser med teater og kunst af høj kvalitet.
Kultursamarbejdet mellem de østjyske kommuner vil gøre det mere interessant at være borger i Østjylland, fordi kulturudbuddet bliver bredere og bedre. De mange kulturprojekter har vist, at det er muligt at lave kulturtilbud af meget høj kvalitet, når fagfolk arbejder sammen kulturelt, fagligt og økonomisk. Samarbejdet har også sat fokus på , at de østjyske kommuner ikke opfatter hinanden som konkurrenter, men som samarbejdspartnere. Og nogle af virksomhederne i regionen er med fornyede kreative og innovative evner blevet bedre rustede til at klare sig i konkurrencen på det globale arbejdsmarked.
De gode erfaringer fra samarbejdet om de syv kulturprojekter tager de fire østjyske kommuner med videre, i en ny kulturaftale for 2012-2015. Her er temaet den ”Den levende kulturby”, som skal udvikle Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg til byer, der sprudler af bevægelse og kulturelle aktiviteter.
 

Fakta
Alle tidligere og kommende kulturprojekter kan ses på www.kulturbånd.dk.

Bogen ”En kreativ alliance” kan hentes på www.kulturbånd.dk

Kulturregionen har udgivet en digital borgerrettet evalueringsfolder, og en evalueringsrapport, som opsamler og videreformidler projekterfaringerne høstet i kulturaftaleperioden 2009-2011. Rapporten udkommer digitalt i foråret. Materialet kan hentes på Kulturbåndets hjemmeside www.kulturbånd.dk.

Kulturregion Østjysk Vækstbånd er et samarbejde, der forener kommunerne Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg i et kulturelt fællesskab med fokus på viden, erfaring, nytænkning, tværfagligt samarbejde, strategi og udvikling.
.
Samarbejdet blev etableret i forbindelse med indgåelse af kulturudviklingsaftalen for 2008 med Kulturministeriet. Udviklingsaftalen for 2008 blev afløst af en treårig kulturaftale for perioden 2009-2011.

For yderligere oplysninger kontakt:
Tone Lassen
Projektleder
Kulturregion Østjysk Vækstbånd
Laksetorvet
8900 Randers
Tlf.: 89 15 14 39
Mobil: 51 56 24 39
Mail: [email protected]
www.kulturbånd.dk

Mest Læste

Annonce