Se hvor hurtig - eller langsom - din kommune er til byggesager

Infrastruktur

12/07/2016 17:25

Nick Allentoft

Kommunerne skal hvert år fastsætte og offentliggøre mål for deres sagsbehandlingstid for byggesager. Trafik- og Byggestyrelsen offentliggør på den baggrund et samlet overblik over kommunernes servicemål og over kommunernes sagsbehandlingstider for 2016.

Kommunernes sagsbehandlingstider er opgjort for perioden den 1. marts 2015 til den 1. marts 2016. Tiderne viser det antal dage, det i gennemsnit tager at få behandlet en tilladelse eller anmeldelse i kommunerne. Tiderne er sat ind i en tabel, som gør det muligt at sammenligne de forskellige kommuners sagsbehandlingstider.

LÆS OGSÅ: Derfor ligger Faaborg-Midtfyn helt i top

Tidligere har styrelsen alene indsamlet og offentliggjort bruttosagsbehandlingstiderne – dvs. det samlede antal dage fra ansøger indsender sin ansøgning, til der er truffet afgørelse. Fra og med 2016 offentliggøres også nettosagsbehandlingstiderne, som er det antal dage, det i gennemsnit har taget at få behandlet en sag fra den dato, hvor alle nødvendige oplysninger er indhentet fra ansøgeren til kommunens endelige afgørelse foreligger.

Styrelsens offentliggørelse af sagsbehandlingstiderne er baseret på kommunerens indberetning til Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Flere kommuner offentliggør selv deres sagsbehandlingstider på deres hjemmesider. 

 

Mest Læste

Annonce