Skandale med lægekonsulent skaber undren

Social

13/8/19 11:00

Lisbeth Riisager Henriksen

(Opdateret med svar fra Vibeke Manniche). Der er gentagne gange blevet rejst kritik af Vibeke Mannickes lægekonsulent- og kursusvirksomhed, men alligevel har hun fortsat sin ageren, skriver tre borgere, der i årevis har fulgt hende.

Der har nu i en årrække været en række kritiske sager med lægekonsulenten Vibeke Manniche. Hen over sommeren voksede sagerne til dét, man kan kalde en skandale, da hun truede med at offentliggøre navnene på de personer, der i tidens løb har kritiseret hende, eller som hun selv formulerede det: havde sendt hende hademails.

Vibeke Manniche er læge, men også kendt for at have været lægekonsulent i en række kommuner og for at have afholdt såkaldte LIVA-kurser, der skal lære kommunale medarbejdere at ”spotte potentielle sociale bedragere”. Derudover er hun blogger, debattør og såkaldt influencer.

LÆS OGSÅ: Derfor er chef i Forsvaret sendt hjem

Det samlede indtryk fra utallige sager er, at hun vender ryggen til lægefaglighed og med sine vurderinger skader syge mennesker og modarbejder læger, som har et førstehåndskendskab til deres patienter. 

Har som lægekonsulent omgjort borgeres lægeattester

Som lægekonsulent har hun i en lang række tilfælde modarbejdet syge borgeres egne læger og sået tvivl om deres lægelige udtalelser om borgere i blandt andet sager om førtidspension. I Svendborg Kommune blev hun som følge af kritik af sin ageren fyret som lægekonsulent tilbage i 2011. I Mariager Kommune har der været klager over hendes ageren helt tilbage fra 2012, men Mariager Kommune havde stadig i 2016 et samarbejde med hende ligesom Holstebro, Vejle, Halsnæs, Egedal og Faxe Kommuner. Mange andre kommuner har tidligere benyttet hende som lægekonsulent.

Om hendes ageren i disse sager har eksempelvis Peter Muhl Nielsen, der arbejdede som mentor for udsatte og syge borgere i Mariagerfjord Kommune og var medlem af byrådet for Socialdemokratiet, i 2016 udtalt til Avisen:

”Borgerne oplever igen og igen, at de læger, der undersøger dem, kan skrive attester, hvor Lægeservice så egentlig omgør deres vurdering” (citeret fra en artikel i Fagbladet3F 2. august 2016).

Læs mere om socialkrisen

Vi har skrevet om sygdomsramte og klemte borgere i systemet gennem lang tid.

Læs vores tema om socialkrisen, hvor en lang række artikler er samlet. 

 

Og det er sagens kerne: Syge borgere oplever, at Vibeke Manniche som lægekonsulent har omgjort de vurderinger, som deres egne læger har givet med deres lægeattester.

Når hun er blevet kritiseret for denne adfærd, har hun typisk udtalt, at hun ikke som lægekonsulent træffer afgørelser, og at lægeskønnet/vurderingen af borgerens sygdomme ikke afgjorde sagen.

Men det er noget sludder, for naturligvis kan lægekonsulenters skøn have betydning for en socialsag. Således udtalte eksempelvis daværende arbejdsmarkedschef i Mariagerfjord Kommune, Michael Tidemand, til Avisen i 2016:

”Selvfølgelig kan skøn fra lægekonsulenter have en betydning. Og deres vurderinger er ikke nødvendigvis i lige linje med alle de sundhedsakter, der er i en sag, eller i lige linje med det, borgeren ønsker sig” (citeret fra en artikel i Amtsavisen 2. august 2016).

En af os skrev i 2015 et blogindlæg i Avisen om problemerne med lægekonsulenter, dog i generaliseret form uden at nævne navne.

I en periode i 2013 havde Vibeke Manniche også en dobbeltrolle i Mariagerfjord Kommune som både lægekonsulent og sundhedskoordinator. Det var ikke ulovligt dengang, men etisk betragtet er det en meget dårlig cocktail. I disse sammenhænge har Vibeke Manniche medvirket til forhaling af blandt andet sager om førtidspension.

Har som underviser mistænkeliggjort syge borgere som værende syge

Som underviser har Vibeke Manniche siden 2010 afholdt kurser for kommunale medarbejdere i at spotte sygdomssvindel. I en artikel i Psykologernes fagmagasin Magasinet P, nr. 6 2016 (juni 2016), ”Spot en svindler”, er der en opgørelse af, at mindst 21 kommuner på det tidspunkt havde sendt medarbejdere på disse kurser for at lære at spotte sygdomssvindel.

Tre retspsykiatriske eksperter – Tine Wøbbe, ledende psykolog på Psykiatrisk Center Sct. Hans, Claus Werchmeister, retspsykolog ved Psykiatrisk Hospital Risskov, og Kirsten Ketcher, professor i socialret ved Københavns Universitet – vurderede dengang over for magasinet, at LIVA-kurserne hverken kan eller bør bruges af sagsbehandlere til at vurdere, om en borger forsøger at simulere psykiske lidelser. Det er en ren lægelig opgave af be- eller afkræfte, om der foregår simulation, og det er endog en meget svær lægelig opgave at vurdere, fortalte de.

Praktiserende læge Benny Ehrenreich har over for Avisen i 2016 udtalt om kurserne, at de “forøger den mistænkeliggørelse, som sårbare psykiske patienter i forvejen oplever som belastende oven i deres psykiske symptomer” (Avisen 14. juni 2016).

Prøv DenOffentlige 2

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

 

Også i Norddjurs kommune, hvor en af os, Ulf Harbo, sidder i kommunalbestyrelsen, havde man i 2015 valgt at sende jobcenterets sagsbehandlere på Vibeke Manniches kursus. De kunne blandt andet lære, at ADHD og fibromyalgi betegnes som ikke så alvorlige sygdomme på linje med en forstuvet fod.

Dengang skrev Ulf Harbo et læserbrev i Lokalavisen Djursland, der sobert kritiserede Vibeke Manniches lægekonsulent- og kursuspraksis. Det blev dog siden fjernet, da hun truede Lokalavisen med medieansvarsloven. Men se det her, hvor det har været siden uden nogen anmeldelse for injurier.

Langvarig kommunal sagsbehandling forværrer helbreddet

Ud fra den viden, vi i øvrigt har om, at langvarig kommunal sagsbehandling, mistænkeliggørelse og fattiggørelse som syg i det kommunale system forværrer folks helbred (jævnfør eksempelvis jobcenterundersøgelsen fra Psykiatrifonden maj 2019), er der belæg for at påstå, at Vibeke Manniche igennem sit virke som lægekonsulent og kursusholder indirekte har været skyld i, at mennesker af kød og blod har lidt overlast. Derfor er hun med rette blevet genstand for offentlig kritik.

Det fremstår i øvrigt også som moralsk angribeligt, at man som læge kan gøre det til en levevej at skade syge mennesker og at modarbejde de læger, som har et førstehåndskendskab til deres patienter. Er en læge da ikke først og fremmest moralsk forpligtet til at gøre sit yderste for at hjælpe syge mennesker? Det fremgår i al fald af lægeløftet.

Ulf Harbo er friskolelærer, kommunalbestyrelsesmedlem (EL) og formand for ForRetssikkerhed – Foreningen for erstatning til syge på kontanthjælp, Ulla Curdt er fleksjobber, ansat i ForRetssikkerhed, og Lisbeth Riisager Henriksen er cand.mag. og forfatter.

Vibeke Manniche har bedt om at få følgende svar på kritikken tilføjet: 

- Jeg opfatter debatindlægget som værende svært injurierende samt udtryk for nu en årelang personforfølgelse og grov chikane fra Ulf Harbo, Ulla Curdt og Lisbeth Riisager Henriksen´side. Artiklen er spækket med udokumenterede påstande. Jeg har således ikke på noget tidspunkt været involveret i skandaler ej heller hverken forhalet sagerne, påført borgere skader eller lignende. Jeg har fulgt retningslinierne for lægekonsulentens vigtige arbejde nøje og har Ankestyrelsens ord for det samme i en principafgørelse. Lægekonsulentens virke, herunder mit, sikrer borgerens, ikke mindst alvorlige syge borgeres, retssikkerhed. Grov chikane som den de nævnte forfattere atter udøver, gør det meget svært for lægekonsulenter og sagsbehandlere at agere i og udgør i sidst ende en alvorlig trussel mod syge borgeres retssikkerhed. Lægekonsulentens virke, herunder mit, er en beskyttelse af syge borgere og deres retssikkerhed. Alt i alt finder jeg artiklen som åbenlys forsøg på fortsat defamering og chikane.

 

Annonce