Staten vil købe kampfly for 30 milliarder uden samfundsøkonomisk analyse

Politik

16/10/2015 12:50

Nick Allentoft

Danmarks nært forestående indkøb af nye kampfly for op mod 30 milliarder kroner bliver gennemført uden en samfundsøkonomisk analyse af konsekvenserne, skriver Ingeniøren.

Fravalget af en sådan analyse er i strid med de anbefalinger, Rigsrevisionen kom med i en beretning fra 2009 om det historisk store våbenkøb – en beretning, hvis konklusioner både Forsvarsministeriet, Finansministeriet, det daværende Økonomi- og Erhvervsministerium samt Statsrevisorerne tilsluttede sig.

Rigsrevisionens beretning er desuden baseret på Forsvarsministeriets egne planer:

‘Arbejdsgruppen forventes derudover at foretage en vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved en anskaffelse af nye kampfly samt usikkerheden forbundet med de vurderede omkostninger,’ skrev daværende forsvarsminister Søren Gade (V) således i et notat fra 2008 om købet af nye kampfly.

Det var meningen, at den samfundsøkonomiske analyse skulle ligge klar inden Folketingets valg af afløseren for de danske F-16, som nu kun er få måneder væk, men en aktindsigt i analysen, som Ingeniøren har begæret, viser altså, at analysen slet ikke bliver gennemført:

‘Til besvarelse af din anmodning kan jeg oplyse, at Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program ikke har udarbejdet egentlige samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger i relation til den forestående kampflyanskaffelse,’ skriver kontorchef Jonas Märcher Ottosen fra Forsvarsministeriets kampflykontor til Ingeniøren.

Partierne i forsvarsforligskredsen, som senest i foråret 2016 skal vælge flyvevåbnets nye kampfly, er ikke blevet orienteret om, at den samfundsøkonomiske analyse er sløjfet:

»Det er nyt for mig, at der ikke bliver lavet en samfundsøkonomisk analyse, og det undrer mig, at vi i forligskredsen ikke har fået en forklaring på den beslutning. Til gengæld er det positivt, at man alligevel i kampflykontoret bruger betydelige ressourcer på at belyse konsekvenserne af indkøbet,« siger Henrik Dam Kristensen, forsvarsordfører for Socialdemokraterne.

I stedet for en egentlig samfundsøkonomisk analyse sammenligner kampflykontoret de tre kandidater i et beslutningsgrundlag fordelt på fire delområder: En strategisk, en militærfaglig, en økonomisk og en industriel evaluering.

Den økonomiske og den industrielle evaluering indeholder elementer, som almindeligvis ville indgå i en samfundsøkonomisk analyse. Men kampflykontoret understreger flere gange i sit svar til Ingeniøren, at der ikke bliver tale om en samfundsøkonomisk analyse.

Rigsrevisionen oplyser til Ingeniøren, at man forventer at foretage en ny undersøgelse af beslutningsgrundlaget, når beslutningsgrundlaget er færdiggjort, og Folketinget har truffet en beslutning om afløseren for F-16. Rigsrevisionen fastlægger først de konkrete revisionskriterier efter en kommende forundersøgelse, men vil inddrage anbefalingerne fra beretningen i 2009.

Mest Læste

Annonce