Sundhedsministeriet nøler i sag om konventionsbrud

Ledelse

24/08/2015 11:37

Nick Allentoft

Danmark bryder menneskerettighederne, siger Justitsministeriet. Men Sundhedsministeriet har god tid. Kritik af nøl, skriver Information.

Det er nu mere end fem måneder siden, Justitsministeriet vurderede, at det er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, når dansk lovgivning forhindrer indsatte i fængsler i at søge om patienterstatning. Det skete efter en række artikler om sagen i Information.

Alligevel er loven endnu ikke blevet ændret. Sundhedsministeriet venter nemlig på en analyse, som skal vurdere, om Patienterstatningens generelle dækningsområde skal udvides. Men analysen har været undervejs siden 2013 og ventes først klar i slutningen af 2015.

»Det er kritisabelt,« siger professor og ekspert i menneskerettigheder ved Københavns Universitet Jens Elo Rytter til Information.

»Når Justitsministeriet har konstateret, at det her er diskrimination i strid med Danmarks menneskeretslige forpligtelser, er det eneste rigtige hurtigst muligt at få lavet en ændring af den her lov.«

Han undrer sig over, at Sundhedsministeriet venter på en analyse, når vurderingen fra Justitsministeriet er klar. Det samme gør Peter Vedel Kessing, der er jurist og seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.

»Danmark har en forpligtelse til at få ændret den her lov, og jeg synes, det tager meget lang tid,« siger han. »Jeg ville forvente, at man fremskynder den her proces, så vi ikke risikerer nye brud på menneskerettighederne.«

Loven om patienterstatning blev vedtaget i 2003, og Peter Vedel Kessing vurderer, at de indsatte, der har fået afslag på patient-erstatning i de seneste 12 år, har mulighed for at få medhold, hvis de efterprøver deres sag ved en domstol.

Patienterstatningen oplyser, at man siden 2011 har modtaget 18 klager fra nuværende og tidligere indsatte. Heraf har 15 fået afslag, mens de resterende tre, som alle er fra 2015, er blevet sat i bero. Bag de 18 klager gemmer sig dog efter alt at dømme et langt større antal af fejlbehandlede indsatte, som har undladt at klage, fordi de ved, at de netop ikke har været omfattet af Patienterstatningen. Det vurderer formand for den retspolitiske forening KRIM, Claus Bonnez. Han kalder det »yderst kritisabelt«, at loven ikke er ændret.

»Men myndighederne har åbenbart meget bevidst accepteret, at man krænker menneskerettighederne – i hvert fald i en periode.«

Information har gennem en længere periode forsøgt at få en kommentar fra sundhedsminister Sophie Løhde (V), men ministeren har ikke ønsket at udtale sig om sagen, før analysen er færdiggjort. SF’s sundhedsordfører Jonas Dahl kalder det »fuldstændig uholdbart« og vil nu spørge ministeren, hvornår loven bliver ændret.

Mest Læste

Annonce