Sygeplejersker skjuler deres efternavn: Frygter trusler og chikane

Velfærd

05/2/18 10:15

Freja Eriksen

Flere sygehusafdelinger tillader, at personalet kun viser fornavn på navneskilte.

Sygeplejersker og andre ansatte på Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland oplever trusler og chikane i hverdagen. Det har fået mange til at fjerne efternavnet fra deres navneskilte, som de bærer på kitlerne. 

På Sydvestjysk Sygehus er det op til de forskellige afdelinger, hvorvidt personalet skal bære synligt fornavn og efternavn, mens det på Sygehus Sønderjylland drøftes, hvorvidt det skal gøres valgfrit. 

Sundhedsvæsenets tillidskrise

Læs mere på vores temaside om sundhedsvæsenets tillidskrise

 

- Vi har medarbejdere, som har haft nogle oplevelser, hvor de har følt sig truet og har været bekymrede for, om de kunne blive opsøgt af de pågældende patienter og pårørende. Derfor har de haft et ønske om at være anonymiseret, siger HR-chef Thorkild Christiansen fra Sygehus Sønderjylland til DR Syd. 

Og selvom patienterne ikke nødvendigvis får at vide, hvad deres behandler hedder til efternavn, er det underordnet i denne sammenhæng, siger han.

-Vi tror, det er vigtigere, at man ved, hvilken type medarbejder det er. Om det er en læge, sygeplejerske eller en sekretær, de taler med. Vi mener, der er et hensyn at tage til medarbejdernes sikkerhed og tryghed, for at de kan udføre deres hverv tilstrækkeligt, siger han.

I psykiatrien i Region Syddanmark skal alle derimod gå med både for- og efternavne på navneskiltet. Andet ville være et udtryk for mistillid, siger administrerende sygehusdirektør Charlotte Josefsen fra Psykiatrisygehuset. Hun pointerer, at det også handler om etik.

- Vi synes, der er god etik i, at vores patienter og pårørende kan se, hvilke medarbejdere de har med at gøre, siger hun til DR Syd. 

Det argument forstår John Christiansen, der er kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Sydjylland godt, men han mener også, etikken går den anden vej. Patienterne skal respektere de ansatte på sygehusene og de psykiatriske afdelinger og slet ikke gøre det nødvendigt, at de ansatte vil gemme deres efternavn

- Etikken er jo også den anden vej. Hvordan skal jeg som borger etisk forholde mig til de ansatte, der udfører et professionelt stykke arbejde, når jeg ikke møder dem på arbejde?, siger fra John Christiansen til DR Syd. 

Hele historien hos DR Syd