Thulesen Dahl: Frikommuneforsøget -hvordan det hele startede

Politik

08/04/2011 11:14

Nick Allentoft

Torsdag morgen offentliggjorde Dansk Folkeparti og regeringen hvilke ni kommuner, der i de kommende fire år slipper for snærende regler og statskontrol og får muligheden for at handle selvstændigt uafhængigt af staten. Ophavsmanden til projektet gør her status.

Selve tanken om frikommuneforsøget bragte jeg på banen i forbindelse med min tale til Dansk Folkepartis årsmøde medio september sidste år.

Idéen opstod i forbindelse med diskussionen om, at mange kommuner klager over, at Christiansborg holder dem i en al for stram snor og at kommuneaftalen hvert år er problematisk for flere kommuner at overholde.

I min tale proklamerede jeg at ”vi vil lave et forsøg, hvor vi siger til kommunerne, at hvis I virkelig mener, at I kan løse opgaverne bedre, hvis I får friere rammer, så lad os tage kommunerne på ordet... ...I har ansvaret for at vise, at I kan få pengene til at strække længere, og I kan få pengene til at sikre en bedre kvalitet for borgerne. Bliver det forsøg så en succes, kan vi se, at det rent faktisk kan lykkes, at lokalpolitikerne er deres ansvar bevidst, så skal det selvfølgelig udstrækkes til landsplan, også for alle de andre kommuner”.

Efterfølgende bragte jeg idéen (som et af Dansk Folkepartis hovedkrav) ind i finanslovsforhandlingerne, som indledtes medio oktober. Da Dansk Folkeparti sammen regeringen og Kristendemokraterne medio november indgik en aftale om finansloven 2011, var frikommuneforsøget selvfølgelig en del af denne.

Koordinationen i forhold til forløbet frem til offentliggørelsen i torsdags har Indenrigs- og Sundhedsministeriet stået for. Først ved at sende ansøgningsskemaer ud til alle kommuner med henblik på at tilbyde sig som frikommune. I alt 20 kommuner fra næsten alle dele af landet var herefter i spil til de ni forsøgspladser.

Udvælgelsen af frikommunerne skete tidligere i denne uge, hvor der blev lagt vægt på ambitionsniveauet i ansøgningerne, at forsøgene har landsdækkende perspektiver, at forsøgene er tænkt sammen med regelforenkling internt i kommunen og at der er bred politisk opbakning til forsøget i kommunen.

Jeg synes med valget af Fredensborg, Fredericia, Gentofte/Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg at vi har taget hensyn til ovennævnte kriterier.

Nu skal kommunerne i gang med forsøget. Det bliver spændende at følge med på sidelinjen. Og griber kommunerne det, som sagt, fornuftigt an, og vil forsøget rent faktisk lykkes, så skal det selvfølgelig udstrækkes til også at gælde alle de øvrige kommuner.

Mest Læste

Annonce