Toiletvand direkte i Københavns Havn : Håndværkere hældte beton i kloakken

Infrastruktur

27/11/17 12:58

Nick Allentoft

Efter månedlangt detektivarbejde skulle vandet i Københavns Nordhavn nu endelig være rent . Men så blev der taget endnu en prøve.

I starten af august opdagede Københavns Kommune meget høje niveauer af e-coli-bakterier i prøver fra Sandkaj i Nordhavn. Prøverne fra vandet viste niveauer, der lå mere end 400 gange over det normale, skriver Ingeniøren.

E-coli er tegn på, at der ryger toiletvand direkte i havnen. Derfor betød fundet, at havnebadezonen Sandkaj, det skulle have åbnet 16. august, endnu ikke har haft sin første gæst. I stedet for folk i badetøj har det kun været teknikernes prøveglas, der har brudt bølgerne. Undersøgelserne har trukket ud, fordi en hel række af fejl i det nye byggeri sendte det beskidte vand ud i den rene havn.

Fejlkoblede toiletter var lette at spotte

Efter nogle dages undersøgelse fandt By & Havn, som ejer hovedledningerne i området - herunder de ledninger, der leder overfladevand direkte i havnen - frem til den ejendom, hvor afløbet fra toiletterne var blevet koblet på regnvandsledningen.

»Det var ret nemt at finde ud af, for toiletvand farver vandet, så man kunne umiddelbart konstatere, hvor det kom fra,« fortæller anlægschef og havnebygmester Hans Vasehus fra By & Havn til Ingeniøren.

By & Havn har ansvaret for områdets hovedledninger, mens det er de enkelte bygherrer, der har ansvaret for installationerne i bygningerne og for tilslutningen til hovedledningerne. Så det var den enkelte bygherre, der måtte lede efter fejlen på sin ejendom.

Også fejl med køkkenvaske

Efter toiletternes rørføring var blevet ændret, tog kommunen nye prøver. Men de viste, at der stadig var forhøjede bakterieniveauer i havnen - omend ikke så høje, som før fejlen med toiletterne blev opdaget. Derfor skulle der flere undersøgelser til.

»Den anden omgang af undersøgelser var sværere, fordi vi ikke kunne se noget på vandet. Så vi måtte i gang med at spærre de enkelte rør af med balloner og så måle, om det ændrede bakteriekoncentrationen. Til sidst fandt vi ud af, at det var nogle køkkenvaske, der var koblet forkert på,« siger Hans Vasehus.

De efterfølgende målinger i havnen viste imidlertid, at der stadig var forhøjede bakterieniveauer. Detektivarbejdet måtte genoptages.

Til sidst blev fejlen identificeret. Det viste sig, at der var flere køkkenvaske, der var koblet på regnvandsledningerne.

Første succes...

Den 8. november viste vandprøverne så endeligt, at bakterieniveauerne overholdt kvalitetskravene. Mandag i sidste uge tog kommunen kontrolmålinger, og resultatet landede hos By & Havn torsdag formiddag. Det var nedslående.
»Der er igen konstateret e-coli i et af de tre udløb. Det er helt oppe på 10.000 MPN/100. Så der er stadig et problem,« fortæller Hans Vasehus.

Derfor skal By & Havns samarbejdspartnere igen ud med balloner og spærre stikledningerne til de enkelte byggefelter af for at kunne isolere kilden til forureningen. Derefter skal bygherren i det pågældende byggefelt gennemgå sin bygning for at finde ud af, hvor der er fejl i rørføringen. Fejlkoblingerne er imidlertid ikke de eneste fejl, som By & Havn har fundet.

Beton hældt i kloakkerne

Undersøgelserne har nemlig også afsløret, at det ikke ‘blot’ var sjusket med vvs-installationerne, fortæller Hans Vasehus.
»Vi fandt forskellige byggematerialer nede i kloakledningerne. Blandt andet var der kommet selvnivellerende beton helt ud i vores hovedledninger. Det er ikke lige, hvad man forventer at finde.«

By & Havn måtte hyre folk med adgang til industrielle spulersystemer til at få fjernet betonen fra deres ledninger. Hverken spulervirksomheder eller alle de andre professioner, der har været involveret i opklaringsarbejdet arbejder gratis, så By & Havn er ved at sammenstykke regningerne til de involverede bygningsejere. Endnu har By & Havn dog ikke det fulde overblik over de økonomiske konsekvenser, siger Hans Vasehus.

»Der er hverken småpenge eller formuer, men det er et beløb, der er til at få øje på,« lyder beskrivelsen fra anlægschefen.

By & Havn: Vi kan ikke forhindre det

Selv om han var overrasket over de mange fejl og fundet af beton i kloakken, planlægger By & Havn ikke at lede efter fejl andre steder.

»Vores opgave er at etablere hovedledningerne. Vi kan ikke gå ind og kontrollere, hvordan man tilslutter sig dem på de enkelte byggefelter. Vi har talt med kommunen om, vi eller de kunne have gjort noget anderledes i denne sag, men det mener vi ikke umiddelbart, at vi kunne.«

Hele historien hos fagbladet Ingeniøren

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce