Tre nye medlemmer af InnovationsFonden

25/09/2014 12:01

Nick Allentoft

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har udpeget tre nye medlemmer til bestyrelsen for InnovationsFonden, der er fusion af Højteknologifonden, Rådet for Teknologi og Innovation og Det Strategiske Forskningsråd.
Corinna Cortes, Anne Skriver og Trine Winterø er udpeget som nye medlemmer af bestyrelsen for InnovationsFonden af uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.   De nye medlemmer beskikkes for en treårig periode og vil indtræde i bestyrelsen den 1. januar 2015.   - Jeg er glad for, at disse tre særdeles kompetente personer har sagt ja til at bidrage til det vigtige arbejde, som er påbegyndt med etableringen af InnovationsFonden den 1. april 2014. Jeg ser frem til samarbejdet, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.   De tre nye medlemmer afløser Jørgen Mads Clausen, Conni Simonsen og Peter Olesen, som indtrådte i InnovationsFondens overgangsbestyrelse i forlængelse af, at de indtil 1. april 2014 var formænd for henholdsvis Højteknologifonden, Rådet for Teknologi og Innovation og Det Strategiske Forskningsråd. De tre formænd fortsætter som medlemmer af overgangsbestyrelsen frem til udgangen af 2014.   - Jeg gerne benytte lejligheden til allerede nu at takke Jørgen Mads Clausen, Conni Simonsen og Peter Olesen for det store arbejde, de har udført med at gøre overgangen til InnovationsFonden så smidig, som det har været tilfældet. Vi har i dag – få måneder efter etableringen – en funktionsdygtig fond, og derved har vi skabt nyt momentum for den strategiske forskning, teknologiudvikling og innovation i Danmark til gavn for vækst og beskæftigelse, siger Sofie Carsten Nielsen. Om de nye bestyrelsesmedlemmer   Corinna Cortes Corinna Cortes er leder af et af verdens førende private innovationsmiljøer, Google Research. Hun har bred erfaring fra både universiteter og kommercielle forskningsmiljøer, og hun har en særdeles stærk forskningsprofil inden for IKT. Corinna Cortes er adjungeret professor på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet. Hun er uddannet i fysik fra Niels Bohr instituttet og ph.d. i computer videnskab fra University of Rochester. Hun er i dag bosiddende i New York.   Anne Skriver Anne Skriver er uddannet mejeriingeniør med en ph.d. i mejeriteknologi. Hun er Vice President, Innovation Dairy, i Chr. Hansen A/S, hvor hun har bestridt forskellige stillinger. Hun har tidligere siddet i bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd.   Trine Winterø Trine Winterø er adm. direktør for MedTech Innovation Center i Aarhus. Trine Winterø er ph.d. i molekylær genetik og har mange års erfaring fra arbejdet med forretningsudvikling, entrepreneurship og ventureinvesteringer, særligt inden for biotek, medtech og sundhedssektoren. Hun har tidligere været adm. direktør for Symbion Management A/S, Symbion Capital og partner i SEED Capital.   Om InnovationsFonden Danmarks Innovationsfond, InnovationsFonden, har til formål at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. InnovationsFonden skal særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.

Mest Læste

Annonce