Undersøgelse: Arbejdstilsynet hårdt ramt af årelange besparelser

Ledelse

02/11/17 8:35

Nick Allentoft

Arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser lider under vedvarende besparelser på Arbejdstilsynet, fastslår grundig undersøgelse ifølge Ugebrevet A4.

Arbejdstilsynet er blevet svækket over de senere år, og det kan gøre det farligere for danskerne at gå på arbejde.

Det fremgår af en ny undersøgelse, som rådgivningsvirksomheden COWI har udarbejdet for LO-fagbevægelsen. Undersøgelsen omtales i Ugebrevet A4 og er topaktuel, fordi regeringen i forslaget til finanslov for 2018 lægger op til at spare på Arbejdstilsynet.

I undersøgelsen står der direkte, at faldende bevillinger til Arbejdstilsynet har "negative følger for den fortsatte udvikling og forbedring af arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser under ét".

Undersøgelsen påviser med tal og data fra finanslove, Arbejdstilsynet og andre kilder blandt andet, at:

* Antallet af tilsynsbesøg på virksomheder er faldet fra mere end 60.000 i 2008 til langt under 50.000 i 2016.

* Antallet af reaktioner fra Arbejdstilsynet, når de opdager overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen er tilsvarende faldet fra godt 35.000 i 2008 til under 24.000 i 2016.

* Siden år 2000 har bevillingen til Arbejdstilsynet været »stærkt faldende«. I gennemsnit har tilsynet mistet 6,37 millioner kroner om året.

Projektleder på COWI-undersøgelsen Per Tybjerg Aldrich peger på, at Arbejdstilsynet spiller en helt unik rolle i at være vagthund og tilsynsførende med arbejdsmiljøet ude på danske arbejdspladser. 

- Vi kan slet ikke undvære Arbejdstilsynet og den særlige rolle, det har som myndighed. Undersøgelsen viser, at der er grund til bekymring for, om Arbejdstilsynet kan udføre sin myndighedsrolle ordentligt, og hvad der kan ske på arbejdsmiljøområdet, hvis bevillingerne fortsat falder, siger Per Tybjerg Aldrich til Ugebrevet A4.

Han advarer om, at Arbejdstilsynet kan udvikle sig til en ny skandale á la SKAT.

- Når man skærer ned på ressourcerne til at føre tilsyn, giver det mere plads til lovovertrædelser, og hvis det oven i købet rygtes, at der ikke er nogen myndighedskontrol, åbnes der jo et eller andet sted et tagselvbord for de virksomheder, der synes, at den slags er sjovt.

- Så man kan risikere en udvikling med Arbejdstilsynet, som den vi har set i SKAT, hvis bevillingerne til kerneopgaverne i Arbejdstilsynet fortsætter med at falde, fastslår Per Tybjerg Aldrich.

Næstformand i LO Morten Skov Christiansen mener, at COWI-undersøgelsen bekræfter fagbevægelsens frygt for, at Arbejdstilsynets kontrol med arbejdsmiljøet ikke lever op til krav, som lønmodtagerne med rette kan forvente.

- Hvis regeringen fortsætter med at spare på Arbejdstilsynet, kommer vi til at se endnu flere håndværkere, industriarbejdere og andre LO-medlemmer blive nedslidte og syge af at gå på arbejde, siger Morten Skov Christiansen.

Han advarer kraftigt regeringen mod at gennemføre en beparelse på Arbejdstilsynet på alt i alt 21 millioner kroner i 2018.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) vil ikke udtale sig om bevillinger til Arbejdstilsynet nu.

- Jeg har ingen kommentarer til aktuelle forhandlinger om finansloven. Når det er sagt, har regeringen afsat en forhandlingsreserve på 2,5 milliarder kroner årligt fra 2018 til 2021 og vil blandt andet forsøge at lave en aftale om indsatsen for ordnede forhold på arbejdsmarkedet (kampen mod social dumping, red.), som Arbejdstilsynet spiller en helt afgørende rolle i, skriver Troels Lund Poulsen til Ugebrevet A4.