Ny rapport: Sådan har de danske museer det

Velfærd

27/5/14 8:40

Freja Eriksen

Flere kvindelige besøgende, flere udenlandske gæster og større kulturel mangfoldighed. Læs hovedresultaterne fra Kulturstyrelsens årlige rapport om de danske museers brugere og museernes udfordringer i fremtiden.

Når døren til et dansk museum går op, er der størst sandsynlighed for, at det er en kvinde, der træder ind. Kvinder udgør i øjeblikket 62 procent af brugerne på museerne, hvilket er en stigning fra 2009, hvor 59 procent af brugerne var hunkøn. Tendensen går dog ikke igen, når man kigger på kønsfordelingen i museernes bestyrelser, ledelsesposterne og på museernes kunstsamlinger.

Sådan lyder nogle af resultaterne fra den årlige undersøgelse, som Kulturstyrelsen sammen med landets udstillingssteder har lavet blandt brugerne på over 200 danske museer og kulturinstitutioner. Undersøgelsen er med til at give museerne mere viden om deres brugere ligesom den giver en række pejlemærker for, hvilke udfordringer de allerede står over for og kommer til at stå over for i fremtiden.

Flere udenlandske besøgende

Kønsperspektivet er blot et af de emner, som brugerundersøgelsen i år fokuserer på. Et andet kapitel stiller skarpt på kulturturisme. Her viser de nye brugertal, at museerne får flere og flere udenlandske besøgende, og at der her er et stort vækstpotentiale.

Derudover stiller brugerundersøgelsen skarpt på museerne som videnscentre og læringsmiljøer, hvor man blandt andet har inddelt brugerne i grupper og set nærmere på, hvorfor de forskellige brugere kommer på museet, og hvordan de bruger det.

Det sidste emne omhandler interkulturel dialog på museerne. Her har man for første gang spurgt ind til brugernes kulturelle tilhørsforhold. Tallene viste overraskende, at næsten hver tredje museumsgænger føler et kulturelt tilhørsforhold til et andet land end Danmark. Det kan hjælpe museerne til at udvikle nye måder at arbejde på for bedre at kunne inddrage brugere med forskellige kulturelle baggrunde.

Fakta fra brugerundersøgelsen

Museer med flest mandlige besøgende

68 % Koldkrigsmuseum Langelandsfort
63 % Danmarks Tekniske Museum
60 % Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
57 % M/S Museet for Søfart
55 % Marstal Søfartsmuseum
48 % Fur Museum
47 % Strandingsmuseet
44% Nymindegab Museum
43 % Museet på Sønderskov
42 % Bornholms Kunstmuseum

Museer med flest kvindelige besøgende

91 % Kvindemuseet
75 % Kastrupgårdsamlingen
74 % Designmuseum Danmark
72 % Greve Museum
71 % Arken
69 % Kunsthallen Brandts
68 % Holstebro Kunstmuseum
67 % Den Gamle By
65 % Flynderupsgårdsmuseet
64 % J. F. Willumsen

Læs hele brugerundersøgelsen og se flere top 10-lister

Om undersøgelsen

Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Kulturstyrelsen i samarbejde med Gallup. I 2013 svarede 51.854 besøgende fordelt på 210 udstillingssteder.