Carsten Topholt Larsen er en af to nye vicedirektører i Kulturstyrelsen

To nye vicedirektører i Kulturstyrelsen

Ledelse

12/08/2014 18:10

Nick Allentoft

Kulturstyrelsens direktion bliver nu et trekløver med to nyansatte vicedirektører.

Kulturstyrelsen har netop valgt koncernøkonomichef i Økonomi- og Indenrigsministeriet Carsten Topholt Larsen og leder af konsulentfirmaet Green Light Advice Morten Lautrup-Larsen til vicedirektører ud af et kvalificeret flet på knap hundrede ansøgere.

Carsten Topholt Larsen (øverst) er 37 år og har i det meste af sin karriere arbejdet med økonomisk styring og effektivisering. Senest i Økonomi- og Indenrigsministeriet, tidligere i Finansministeriet og i konsulentfirmaet McKinsey & Co.

Carsten Topholt Larsen har også tidligere i sin karriere arbejdet som politisk rådgiver på Christiansborg.
Carsten Topholt Larsen tiltræder stillingen den 1. september 2014.

Morten Lautrup-Larsen (til højre) er 53 år og indehaver af konsulentvirksomheden Green Light Advice, hvis kerneydelser er strategisk rådgivning, analyser og sparring til offentlige og private kunder.
Morten Lautrup-Larsen har stor ledelseserfaring fra mange forskellige topposter i centraladministrationen, bl.a. som vicedirektør i Fødevareministeriet, som afdelingschef og som ministersekretær. Dertil kommer solid erfaring med EU-arbejde og Nordisk Råd.

Morten Lautrup-Larsen begynder sit nye job i Kulturstyrelsen den 1. oktober 2014.

Den nye direktion med direktør Anne Mette Rahbæk i spidsen vil i løbet af efteråret konstituerer sig med faglige ansvarsområder i samarbejde med nuværende områdedirektør Poul Bache, som løbende overleverer sine opgaver i forbindelse med sin pensionering fra maj 2015.

 

Fakta

Kulturstyrelsen udmønter regeringens kulturpolitik og administrerer et årligt budget på ca. 4,8 mia. kr.
Kulturstyrelsen har ansvaret for driften af tilskudsordninger på medieområdet, kunststøtteområdet, kulturbevaringsområdet, biblioteksområdet m.v. og for at levere kulturfaglig rådgivning til ministeren. Styrelsens knap 300 medarbejdere har myndighedsopgaver indenfor bl.a. folke-, fag- og forskningsbiblioteker; fortidsminder, fredede bygninger, musik og scenekunst, internationale kultursamarbejder m.m. og har sekretariatsbetjening af flere råd og nævn indenfor kultur- og medieområdet.

Mest Læste

Annonce