OPS skal styrke borgernes it-kompetencer i udsatte boligområder

28/03/2012 11:02

Kulturstyrelsen

Et nyt samarbejde mellem Microsoft, BRFkredit, Foreningen Nydansker, Kulturstyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skal sikre, at borgere i udsatte boligområder kan få it-hjælp på en såkaldt //Nethood-café på deres lokale bibliotek. På bibliotekerne vil borgerne bl.a.

kunne få hjælp til at anvende basale it-services og få rådgivning om, hvordan de kan kommunikere med det offentlige ved hjælp af bl.a. email, NemID.

Digitaliseringen af den offentlige sektor skal give en række konkrete økonomiske og ressourcemæssige fordele og besparelser. Men hvis det offentlige for alvor skal få udbytte af de digitale selvbetjeningsløsninger og -services er det en forudsætning, at danskerne har de fornødne it-færdigheder og er fortrolige med at bruge internettet. Og mange danskere har tilsyneladende svært ved at bruge internettets mange muligheder.

En undersøgelse foretaget af Ældre Sagen viser f.eks. at 400.000 danskere aldrig har været online, ligesom den nyeste PISA-undersøgelse fra 2011 viste, at danske skoleelevers elektroniske læsefærdigheder ligger under det europæiske gennemsnittet. En undersøgelse blandt europæiske virksomheder, som analyseinstituttet IDC har foretaget, viser også, at 90 % af alle jobs senest fra 2014 vil kræve digitale færdigheder.

Onsdag den 28. marts foretager minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen den officielle åbning af //Nethood på biblioteket i Høje Gladsaxe, som er et af de foreløbig 19 biblioteker i landet, der deltager i samarbejdet.

Bibliotekschef Charlotte Plenge fra Gladsaxe Bibliotekerne siger:

”To gange om ugen holder vi //Nethood-cafe på vores bibliotek i Høje Gladsaxe, hvor borgere kan komme ind fra gaden og få hjælp til fx at oprette en e-mailadresse, scanne breve, skrive jobansøgninger eller oprette NemID. Frivillige og medarbejdere fra Biblioteket og Beboerrådgivningen står parate til at give personlig it-hjælp eller til at rådgive cafeens gæster om det, de har behov for her og nu. Med sit brede fokus er //Nethood med til at supplere bibliotekernes øvrige undervisningstilbud som kurser og introduktioner, hvor indholdet er fastlagt på forhånd. Vi er rigtig glade for at kunne deltage i projektet, da it-hjælp nu og her er noget mange af kommunens borgere har brug for, og fordi biblioteket hermed kan være med til at løfte en vigtig samfundsmæssig opgave.”

Minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen udtaler:

”//Nethood er et unikt eksempel på, at det offentlige arbejder sammen med private virksomheder og foreninger for at forbedre borgernes it-færdigheder. Vi har alle en fælles interesse i at bringe borgernes it-kompetencer i top. Særligt i udsatte boligområder er der et stort behov for at gøre en ekstra indsats, så mange flere borgere får redskaberne til at deltage aktivt i samfundet og kvalificere sig til at få et arbejde. Jeg sætter derfor stor pris på, at bibliotekerne i udsatte boligområder har gjort dette initiativ muligt.”

Direktør for politik og strategi i Microsoft, Anders Thomsen, siger:

”It-færdigheder er en vigtig samfundsmæssig udfordring, hvis vi i høj grad skal leve af vidensmedarbejdere og stå stærkt i den internationale konkurrence. Som stor it-aktør føler vi et medansvar for at facilitere lige muligheder for e-skills, således at vi som danskerne er rustet til en digital fremtid. Her er //Nethood et godt eksempel på et initiativ, der kan nå ud til befolkningsgrupper, der måske ikke har de rette forudsætninger eller værktøjer til at kunne begå sig digitalt”

CSR-chef i BRFkredit, Lene Hjorth, supplerer:

"Ifølge en undersøgelse fra IT- og Telestyrelsen i 2007 er 40 procent af danskerne it-analfabeter. Læg dertil at papiret forsvinder, og al kommunikation med det offentlige i 2015 skal foregå digitalt. Det betyder, at mange får et problem, hvis ikke de kommer med på it-vognen nu. I den forbindelse er projekt //Nethood et rigtigt godt og vigtigt initiativ, som jeg er glad for, at vi i BRFkredit kan være med til at løfte.”

Parterne bag //Nethood er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter; Kulturministeriet ved Kulturstyrelsen, Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering; Microsoft; BRFkredit og Foreningen Nydansker. Partnerne bidrager på forskellig vis med erfaringer, it-udstyr og finansiering.

Lanceringen af //Nethood falder midt i den internationale E-skills uge. Initiativet er en kampagne i EU-regi, som har til formål at styrke europæernes it-kompetencer.

Læs mere om //Nethood på www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/integration/ne...
 

Mest Læste

Annonce